Al servei de les persones
Cartera de Serveis Socials

La Cartera Municipal de Serveis Socials acosta a la ciutadania els serveis que es presten des dels diferents àmbits municipals, amb la finalitat de contribuir al benestar de les persones.

Es configura com un conjunt de serveis, prestacions, tràmits i actuacions de prevenció, atenció i promoció social que es presten directament des de l'Ajuntament i en col·laboració amb les entitats del tercer sector.

A continuació, per a cada servei, prestació i actuació social es defineixen els objectius, allò que ofereix, el mode d’accés,  i el cost, en cas que hi hagi participació econòmica de les persones beneficiàries.

Servei prelaboral del Prat

Gestiona la integració laboral dels usuaris i usuàries, de manera compartida amb ells i elles.

Tallers de gestió de l’economia domèstica

Formacions per optimitzar els recursos familiars.

  •  
  •  

Transport adaptat

Servei esporàdic o fix per respondre a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.

  •  
  •  
  •  

Serveis relacionats