Imatge gràfica de l'ODS 17. Aliança pels Objectius

ODS 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible 

Quina és la seva finalitat?

La finalitat d'aquest ODS és afavorir l'assoliment de la resta dODS, proporcionant els mitjans necessaris. Els ODS impliquen tota la humanitat, ningú en pot restar al marge. Per assolir-los cal un ferm compromís global a través de la cooperació internacional i les aliances que permetin endegar noves dinàmiques per a unes relacions justes, perdurables i equitatives.

Els països més avançats han de donar suport a aquells que ho estan menys, prenent com a referència l’aportació del 0,7 % dels ingressos propis, tot i que, sovint, el suport més útil pot adoptar la forma de transferència de tecnologia. És bàsic promoure la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència i innovació.

Cada país, regió o ciutat ha de formalitzar un compromís creïble amb l’Agenda 2030, sostingut en aliances eficaces entre els actors públics, el sector empresarial privat i la societat organitzada. 

Què pot fer la ciutadania per contribuir-hi?

  • Col·laborar amb organitzacions de diferents països amb les que comparteixis objectius.
  • Implicar-te i participar amb iniciatives relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i de l'Agenda 2030 a la nostra ciutat.
  • Compartir activitats i iniciatives entre tots els membres de la família, el teu veïnat...
  • Fomentar les activitas en equip i la col·laboració amb els vostres fills i filles.

Projectes i serveis municipals vinculats a aquest ODS

Pla Director de Cooperació, Justícia Global, Drets Humans i Pau, 2018 - 2023

Objectius i les línies estratègiques en matèria de cooperació per a aquest període

Xarxa ‘Al Prat, escoles més sostenibles’

La Xarxa fomenta el desenvolupament de programes específics, la formació i l'assessoram...