Imatge gràfica de l'ODS 12. Consum i Producció Responsable

ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

Quina és la seva finalitat?

Aquest ODS té com a finalitat la promoció de la gestió sostenible i de l’ús eficient dels recursos naturals, la reducció de la generació de residus i del malbaratament d’aliments,  així com el foment de la gestió ecològicament racional dels productes químics en les pràctiques de producció i consum. 

Es tracta de reduir el nostre impacte sobre el planeta produint i consumint només allò que necessitem.

Aquest ODS aspira a garantir una gestió correcta dels residus inevitables, sobretot dels que són tòxics. Pel que fa a les empreses, especialment a les grans i a les transnacionals, se’ls demana que actuïn de forma més sostenible i transparent. Els poders públics han de potenciar-ho a través de les seves polítiques fiscals i de contractació, i d’impuls a la conscienciació social sobre desenvolupament i estils de vida sostenibles.

Què pot fer la ciutadania per contribuir-hi?

  • Ser conscient de les conseqüències ecològiques, econòmiques i socials de les nostres compres.
  • Donar una segona vida als objectes, abans de llençar-los a les escombreries. Donar, arreglar, vendre o reparar...
  • Utilitzar el criteri de proximitat a l'hora de comprar. El Prat Km O n'és un bon exemple de productes de proximitat, que fomenten l'economia local i generen menys energia contaminant per fer-nos arribar el producte.
  • Fer compostatge cassolà (autocompostatge). Amb les restes de menjar i plantes poden obtenir adob per nodrir les plantes dels balcons i terrasses. 
  • Participar en espais d'intercanvi d'objectes de segona mà entre particulars. Al Nadal la comunitat educativa organitza el Mercat d'intercanvi de joguines de les AMPA i AFA del Prat, un bon exemple.

Projectes i serveis municipals vinculats a aquest ODS

Mercat d'intercanvi i segona mà

Mercat mensual d’intercanvi i venda de productes de segona mà.

Recuprat

Intercanvi d'objectes de segona mà.

Intercanvi de llibres

Espai lliure per intercanviar llibres a la sala de lectura del centre cívic.

Horts Lúdics

110 horts amb una finalitat lúdica, cultural, terapèutica, d’activitat física i de...

Estratègies d'estalvi a la llar

Idees i consells per reduir i millorar el consum.

Recollida de residus

Consulteu tots els serveis de recollida de residus a la ciutat.

La Casa de l'Energia

Equipament municipal d'informació i assessorament en matèria d'energia