Obertura centres esportius municipals

Després d’uns mesos de tancament per la crisi sanitària del COVID-19,  els Centres Esportius Municipals tornaran a obrir un cop s’assoleixi la tercera fase del pla de transició cap a la nova normalitat, esperant haver-la assolit el 22 de juny, data on es té previst reprendre l’activitat amb totes les mesures de prevenció necessàries per gaudir d’una pràctica segura.

Durant el període de funcionament de les instal·lacions en la Fase 3, les condicions d’ús dels complexos esportius són les següents:

Com obrirem les instal•lacions?

Els/les abonats/des podran fer ús de la instal·lació i franja horària del seu abonament, sense cita prèvia però condicionats a l’aforament de la instal·lació.

El servei de Prat Activitats ajustarà la seva graella als mesos d’estiu i a les necessitats de seguretat. Les reserves, com habitualment, es podran fer per Internet prèviament.

Les persones abonades podran fer ús de tots els espais:

  • Al CEM Sagnier: piscines, sala musculació, sala cardiovascular i pista d’atletisme.
  • Al CEM Estruch:piscines i sala fitnes.
  • Al CEM Fondo d’en Peixo: piscina i sala de fitness.

 

Amb quines mesures de seguretat?

Aforament limitat dels espais:  l’aforament del espais esportius no podrà o superar mai el 50%.

En cas d’haver abonats esperant per accedir a espais esportius, es limitarà el temps de pràctica a 45 minuts.

Activitats esportives (Prat Activitats): Es podran realitzar activitats esportives en grups de fins a 20 persones.
El control d’aforament es realitzarà amb comunicació contínua entre els tècnics referents (socorristes, tècnics de fitnes o d’activitats), el personal de coordinació i de la recepció.

Reforç en la neteja i desinfecció del centre: s’intensificaran les tasques de neteja per tal de garantir la màxima seguretat, tant a nivell d’espais com d’equipaments i materials.

Distància de seguretat: tant durant la pràctica esportiva com en les cues, sempre es respectaran 2m de distància entre les persones usuàries.
A les sales d’activitats es delimitaran amb marques els espais a ocupar les diferents usuaris.

Vestidors: els abonats podran fer ús dels vestidors dels CEM, garantint una distància de 4m2 per persona (a excepció dels que necessiten assistència), sense superar el 50% de l’aforament dels vestidors.
S’aconsella als usuaris que es dutxin de forma ràpida, i els usuaris de la piscina, que ho facin a les dutxes de la platja de piscina i no a les dutxes de l’interior dels vestidors.

Obligatori ús de tovallola:  en tots els espais de pràctica, a excepció de zones exteriors.

Tancament de les fonts d’aigua: en conseqüència, els abonats hauran de portar les seves pròpies begudes.

Punts de desinfecció: en cada un dels espais de pràctica s’instal·larà un punt de desinfecció, amb pots de material desinfectant i paper per a l’ús de cada usuari.

Material esportiu: tot i intensificar la neteja i desinfecció dels espais i materials, cada usuari haurà d’aplicar líquid desinfectant al seu material abans i al finalitzar el seu ús.
Es prioritzarà la pràctica esportiva amb l’ús mínim de material, tant a les sales com a la zona de piscina.

Torns i portes d’accés: romandran obertes per evitar el contacte amb els usuaris i millorar la ventilació dels diferents espais.

Circulacions interiors: dins de les possibilitats de cada centre, s’habilitaran circuits d’entrada i sortida independents per minimitzar els creuaments dels usuaris.

Petit material: no es podrà deixar material com casquets de bany, ulleres de piscina, etc.

Qualitat de l’aire i de l’aigua: s’intensifiquen els controls per garantir-ne la seguretat i es modifiquen paràmetres de funcionament en base a protocols de les autoritats sanitàries.

Quan pagaré l’abonament?

L’obertura dels centres durant el mes de juny no comportarà l’abonament de la taxa corresponent als abonats, serà a partir de l’1 de juliol quan es tramitarà el pagament del trimestre (juliol-agost-setembre).

Per a qualsevol pagament a la recepció del centre esportiu, es recomana fer-ho amb targeta per evitar, en la mesura del possible, el contacte amb monedes i bitllets.

No es permetran les entrades puntuals o ús d’abonament de 10 entrades als CEM

Responsabilitat de la persona usuària

La persona abonada haurà de no tenir simptomatologia compatible amb la COVID19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea) o amb qualsevol quadre infecciós.

Tampoc no pot haver estat positiva per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors, ni en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

L’accés al centre esportiu comportarà la responsabilitat de la persona usuària conforme no ha patit cap situació de les descrites en els punts anteriors.

En cas que el personal del centre esportiu detecti alguna simptomatologia compatible amb la COVID19, aplicarà el protocol de detecció de cas positiu corresponent.