La peça del mes: Medalla

Medalla

Maig 2016

Núm. registre: 531.
Any: segon quart segle XIX.
Material: Llautó i cordó.
Mides: 43 x 4 x 1 cm.
Procedència: Municipal.

La medalla, datada a la dècada dels anys trenta del segle XIX, porta la representació de l'escut municipal, amb Sant Pere i Sant Pau envoltats d’una orla amb la inscripció "Ayuntamiento constitucional del Prat del Llobregat". Una corona presideix la medalla.

Les corporacions locals disposen d'elements simbòlics, com la bandera del municipi o l'escut heràldic, així com d’altres que s'utilitzen en actes oficials, com el domàs a les balconades. Hi ha ajuntaments que tenen reglamentat, recollint tradicions antigues, els atributs que porten com a signe d'autoritat els membres de la corporació: la medalla corporativa i la insígnia de la solapa, el bastó de comandament i el faixí (per a alcaldes i tinents d'alcalde, entre d'altres).

L'ús de les insígnies per part dels regidors del Prat l’explica el Pare Andreu de Palma al capítol XII, “La Casa de la Vila”, del llibre Prat de Llobregat (Ensayo histórico): "El distintivo que usaban, antiguamente, los Jurats era un traje talar llamado Gramalla; pero con el Decreto consabido de Felipe V, los Regidores que vinieron a sustituir a los tradicionales Jurados usaron unas bandas de damasco encarnado con el escudo del pueblo en el centro hasta llegar a la Revolución de 1868 en que se suprimieron aquéllas y se acordó que el medallón o escudo fuera suspendido del cuello con una cinta de seda con los colores nacionales".

A l'Ajuntament es conserven les bandes, medalles i bastons que s'han utilitzat des del segle XIX al llarg dels anys.  

Actualment, l'acte protocolari comença amb la lectura, per part del secretari o secretària de la corporació, dels noms dels regidors i regidores electes, per odre de la llista més votada i el lloc que hi ocupen. Un cop fet el jurament o la promesa, el president o la presidenta de la Mesa d'Edat fa lliurament a l'alcalde o l’alcaldessa del bastó de comandament.