La peça del mes: Rajoles de Can Camins

Rajoles de la masia de can Camins

Any: inicis segle XX

Procedència: AENA (2003)

Núm. registre: 759 (fitxa conjunt)

 

Fragment d'arrambador ceràmic de rajoles vidrades i pintades amb trepa. Presenta decoració de motius vegetals i florals (tiges amb grups de tres fulles verdes, flors de quatre pètals rosa fort, fulles de color marró i garlandes de flors) i de motius geomètrics (bandes verticals de color blau i groc, línies amb successió alterna de ratlla i punt en groc, i motius de cadeneta). A la meitat superior es repeteix el motiu d'un gerro del que surten tres flors de color rosat. El conjunt, format per 50 rajoles de 20 x 20 cm., està rematat a la part superior per una motllura de línies sinuoses.

Les ceràmiques van ser adquirides a la Fàbrica Pujol i Bausis, situada a Esplugues, i què rebia les comandes dels màxims exponents de l’arquitectura modernista catalana. 

 

Aquest arrambador es trobava a la planta baixa de la torre modernista de la masia de Can Camins. L'edifici va ser enderrocat l'estiu de 2003 com a resultat d'una de les ampliacions de l'aeroport.