La peça del mes: Martinet menut

martinet_menut

Gener 2016

Nom comú: Martinet menut

Núm. registre: 289

Família: Ardèids

Nom científic: Ixobrychus minutus

Forma d'ingrés: recol·lecció. Delta del Llobregat

Font d'ingrés: Ricard Gutiérrez (municipal)

Data d'ingrés: 13/12/1991

El delta del Llobregat, per les seves característiques, té un relleu totalment pla, i compta amb una gran varietat d'hàbitats: camps de cultiu, petites arbredes de ribera, pinedes litorals, aiguamolls i un litoral amb formacions dunars. Això permet la nidificació d’algunes espècies d’interès que són rares a Europa, com el martinet menut, propi dels canyissars del Delta.

Una dada rellevant és el gran nombre d'espècies d'aus anellades al Delta en diferents anys per l'Institut Català d'Ornitologia, 105 en total, el major de qualsevol altre espai natural de Catalunya. Aquest fet demostra la riquesa biològica derivada de la varietat d'ambients del delta del Llobregat.

El martinet menut és un ardèid petit, el de mida menor entre els representants de la seva família al nostre país. Fa uns 35 cm de llarg i uns 55 cm amb les ales obertes. El mascle per sobre és de color fosc i per sota és de color blanc marronós. Les ales són negres amb una taca clara ben conspícua. La femella és més marronosa. El bec és llarg i groguenc i les potes verdoses.