La peça del mes: Lletera

lletera

Setembre 2015

Nom: Lletera

Procedència: Donació de Francesca Giralt

Cronologia: segle XX

Dimensions: 27 x 15 x 12,5 cm.

Matèria: llautó

Núm. registre: 1175

Recipient, amb nansa i tap, per a transportar la llet o guardar-la.

Al Baix Llobregat, amb una intensa explotació agrícola, no hi havia suficients pastures per desenvolupar una cabanya ramadera important. Pel que fa al bestiar per a la producció lletera, a mitjan segle XIX hi havia un reduït grup de petits propietaris amb unes explotacions que tenien com a màxim deu vaques. El consum tradicional de llet al Baix Llobregat era, majoritàriament, de cabra, un animal més barat d'adquirir i més fàcil de criar.

La llet era un producte que es deteriorava fàcilment i s'havia de produir prop del consumidor. Fins a la Primera Guerra Mundial, el gran mercat barceloní s'abastí de les vaqueries que hi havia a la capital. Fins ben entrat el segle XIX, les vendes se solien fer de manera itinerant pels carrers i places, fins i tot traslladant-hi les ovelles i vaques. Amb el temps, entre 1880 i 1890, la venda es regulà en els establiments. Segons dades de l'Anuari estadístic de Barcelona, l'any 1903 hi havia unes 1.400 vaques estabulades a la ciutat de Barcelona, mentre que l'any 1918 la xifra havia arribat a 7.000, distribuïdes en 600 vaqueries, que produïen entre 20 i 25 milions de litres anuals.

Les lleis sanitàries van fer tancar progressivament les vaqueries de Barcelona mentre que la demanda de llet seguia creixent proporcionalment al ritme de creixement de la ciutat. Com a conseqüència, van començar a proliferar les explotacions de ramat boví lleter a tota la província de Barcelona. La construcció de la granja de la Ricarda coincideix amb aquest moment de reorganització del sector lleter.

Els recomptes de ramaderia entre els anys 1912 i 1920 donen una xifra estable de 42 vaques lleteres a la granja de la Ricarda i 13 a la Colònia Casanovas. Més endavant augmenta el nombre de petits propietaris que tenien entre 1 i 6 exemplars per a l'autoconsum o la venda.

Text extret de l'exposició "Jaume Estruch. Paisatge viscuts", Centre d'Art Torre Muntadas (del 28 de setembre a l'1 de desembre de 2013).