La peça del mes: Falç

falç

Juny 2015

Nom: Falç/Volant

Procedència: Jaume Petit

Cronologia: segle XX

Dimensions: 44 x 16.5 x 5 cm

Matèria: ferro i fusta

Núm. registre: 200

Eina consistent en una fulla de ferro acerat, corba, tallant o dentada en la seva part còncava, amb un dels extrems acabat en punxa i l'altre amb un mànec. S'empra per segar els sembrats de cereals o tallar l'herba. N'hi ha de diferents formes per a diferents usos.

Fins ben entrat el segle XIX, el camps pratencs estaven dedicats, majoritàriament al conreu de cereals. Aquests conreus requerien molta mà d’obra temporera en els moments de més feina, sobretot quan es feia la sega i la batuda.

La sega es feia a mà. A finals del segle XIX inicis del segle XX s'introdueix les segadores mecàniques al camp pratenc. L'eina principal per a la sega era la falç, que al Prat era coneguda amb el nom de volant.

La majoria de la població era jornalera i els camps pratencs estaven dedicats, gairebé tots, als conreus de cereals. Això feia que al juny tinguessin lloc la sega i la batuda de les collites, una activitat que ocupava la totalitat dels treballadors i que s'havia de fer amb rapidesa per evitar que el mal temps pogués malmetre el gra. Aquesta feina coincidia amb la Festa Major, celebrada per la festivitats de Sant Pere i Sant Pau. Per aquest motiu, la celebració del dia dels copatrons, Sant Cosme i Sant Damià, al setembre anà guanyant protagonisme fins que, a mitjan segle XIX, es convertí oficialment en la Festa Major.

El Prat pagès. Ajuntament del Prat, 2005. El Prat de Llobregat.