La peça del mes: Escut de La Papelera Española

escut_LPE

Abril 2015

Nom: Escut de La Papelera Española

Procedència: Reno de Medici

Any: 2006

Cronologia: Segle XX

Dimensions: 150 x 111 x 35 cm.

Matèria: Ciment emmotllat

Marca fàbrica: LPE

Núm. registre: 756

Escut de la fàbrica La Papelera Española. Presenta a la part central les inicials de la fàbrica LPE, encerclades per una cadeneta de motius circulars. Al voltant d'aquest motiu central es distribueixen volutes i diferents elements vegetals. L'escut estava col·locat a la façana d'una de les naus més antigues de la fàbrica.

L'any 1917 es va instal·lar al Prat La Papelera Española. Una empresa fundada per Nicolás M. Urgoiti a partir de la fusió, l'any 1901, de set papereres basques. Els terrenys on es va començar a construir la fàbrica, l'any 1916, estaven situats al nord de la via fèrria, on estava l'antic escorxador. La fàbrica es dedicà a la producció de paper i cartró i les primeres proves de producció es van fer l'any 1921.

L'arribada de La Papelera anà paral·lela a la primera migració de treballadors exclusivament industrials. Eren tècnics i obrers procedents del País Basc que ja tenien, la major part d'ells, experiència en el ram paperer. Aquests treballadors es van establir als carrers propers a la fàbrica, Ponsich, Urgoiti, Major...

Durant la Guerra Civil la Papelera va ser col·lectivitzada, mentre que La Seda, amb capital estranger, va ser intervinguda. Les dues grans fàbriques van ser dedicades a la producció de material per a l'exèrcit. Als anys 40 La Papelera donava feina a 693 persones.

La Papelera, tot i el canvi de propietaris, ha estat la indústria pratenca de vida més llarga dedicada a una mateixa activitat. L'any 2006, aturades definitivament les seves màquines, s'inicià l'enderroc de els antigues naus de producció, mentre que es conserven, com a elements patrimonials de la ciutat, l'edifici principal i l'escola.