La peça del mes: Bujol

bujol

Febrer 2015

Procedència: desconeguda

Cronologia: segle XX

Dimensions: 180 x 24 x 29 cm

Matèria: fusta i llautó

Núm. registre: 128

Galleda de llautó agafada per un mànec de fusta molt llarg que s'utilitzava per buidar la bassa (latrina). Els excrements de les comunes servien d'adob als conreus en una època en què no existien els adobs químics. També l'usava el que portava el cavall a l'era, durant les feines agrícoles, quan trillava per evitar el contacte dels fems amb el gra. Un altre utilitat era recollir els pixums de l'animal.

Bibliografia recomanada: El Prat pagès