La peça del mes: Brabant

brabant

Juliol 2014

Nom: Brabant, dita també arada grossa, de ferro

Marca/model: Ajuria Vitoria

Donació: Jaume Petit, 1987

Núm. registre: 198

El brabant és un tipus d'arada de ferro, proveïda sempre d'avant-tren, té dues pales, dues relles, dues ganivetes, les unes enfront de les altres, de manera que quan un grup treballa l'altre resta enlaire i a l'inrevés. Servia per obrir solcs amb més profunditat i arrancar alfals.

El segle XX s'inicià amb la consolidació dels conreus de regadiu, que van desbancar els de secà. La quasi totalitat de les terres es van adaptar als nous productes, molt més rendibles i que tenien una gran acceptació als mercats locals i internacionals. Fins ben entrat el segle XX, la població del Prat treballava, majoritàriament, al camp. La feina de pagès era molt sacrificada: calia treballar aprofitant la llum del dia, i això volia dir començar molt aviat a treballar, encara més is s'havia d'anar al Born, i estar tot el dia, estiu i hivern, a la intempèrie.

Les feines del camp variaven segons la situació de les terres i els conreus que es volien fer. El Prat estava dividit en tres districtes agrícoles: la Ribera, al nord, fins al límit amb Sant Boi, la Bunyola, que arribava fins al riu i la Bufera o Albufera, fins a Viladecans. Les terres més fèrtils i de millor qualitat eren les de la Ribera, també ho eren les de vora el riu, la qualitat de la terra anava disminuint a mesura que eren més a prop del mar. 

Fragment extret del llibre El Prat pagès.