La peça del mes: Bobina

bobina

Desembre 2014

Procedència: La Seda de Barcelona

Cronologia: segona meitat segle XX

Dimensions: 17 x 19,5 x 19,5 cm

Matèria: fil de raió, cartó

Núm. registre: 580

El 4 de febrer de 1928 s'obté el primer fil de raió de La Seda de Barcelona, indústria dedicada a la fabricació de teixits artificials.

El raió, nom que es donava al fil artificial, acabat es podia presentar en forma de corones, de cons o bobines. Els cons podien, en poc volum, contenir gran quantitat de fil. En un con de fil de 60 deniers de gruix hi cabien 225 quilòmetres de fil.

El procés de fabricació del raió es feia en diferents seccions, que funcionaven amb personal propi cadascuna d'elles. Aquest fet es devia a la necessària especialització dels treballadors, donada la complexitat de determinades operacions. Les seccions que intervenien en la fabricació eren: química, filatures, lligat, blanqueig, assecadors i condionament, classificació i manipulació.

L'arribada  de la indústria al Prat de Llobregat es va produir més tard que a d'altres indrets del país, però va provocar, tanmateix, el trencament de les formes tradicionals de vida.

La instal·lació de La Papelera, primer, i de La Seda, després, va comportar  canvis immediats al Prat. En pocs anys s'incrementaven les xifres de població en un procés que cada cop anava a més. Si l'any 1910 hi havia 2.977 persones empadronades, el 1920 la xifra havia passat a 3.591 i el 1930, amb La Seda en ple funcionament, el total era de 6.694 habitants.

La instal·lació de la fàbrica de La Seda al Prat va permetre també la incorporació de la dona al món del treball assalariat, fins aleshores limitat al petit comerç o a la participació temporal en tasques agrícoles. En alguns moments, la mà d'obra femenina va representar prop del 60% de la plantilla de la fàbrica, essent de llarg la indústria del municipi amb més dones ocupades. Determinades fases del procés de fabricació com les de blanqueig, debanat, assecat i classificació eren fetes exclusivament per elles.

La Seda de Barcelona, com a grup industrial, es manté activa i encara conserva centres productius al Prat. L'any 1997 s'inicià l'enderroc de les primeres i antigues instal·lacions fabrils de l'empresa al Prat.

Bibliografia:

La Seda de Barcelona. Els primers anys 1925-1960. Ajuntament del Prat, Egidoria de Cultura, La Seda de Barcelona, El Prat de Llobregat, 2000.