El document del mes: Les primeres obreres

obreres_seda

Al Prat, l'arribada de la industrialització es va produir més tard que en altres indrets del país, ja ben entrat el segle XX. La instal·lació de la Seda de Barcelona,  l'any 1926, va suposar importants transformacions. Pel que fa a l'àmbit laboral, a més d'incorporar gran quantitat de treballadors, va ocupar un important volum de mà d'obra femenina. Als anys trenta, prop del 60% dels treballadors d'aquesta fàbrica eren dones.

La contractació de personal femení per La Seda va representar, per primera vegada per a les dones del Prat, la possibilitat d'accedir al treball assalariat, fins llavors limitat al petit comerç, moltes vegades familiar, o a la participació temporal en tasques agrícoles. Al disposar d'un salari, la dona va guanyar en independència econòmica i personal, fins el punt que algunes dones van qüestionar el paper tradicional de mare i esposa dòcil i submisa.

La Seda, va significar, per tant, un pas important en aquest canvi de rol tradicional, malgrat l'obligació, en determinats períodes polítics, de deixar la feina en el moment de contraure matrimoni. En aquest sentit, el règim franquista va suprimir totes aquelles disposicions legislatives que havia portat en davant la Segona República, sobre maternitat i treball femení. La voluntat de restringir el treball femení va quedar recollida a la legislació franquista des del primer moment. En diverses lleis de reglamentació laboral, les dones solteres que estaven treballant, al contraure matrimoni havien d'abandonar el seu lloc de treball i, a la majoria dels casos, la dona era indemnitzada amb una modalitat d'acomiadament coneguda com a "dot per  matrimoni", que consistia en una gratificació en metàl·lic. Només en cas de viduïtat o incapacitat del marit, les dones podien tornar al seu antic lloc de treball.

El document que us mostrem aquest mes és representatiu d'aquest període. Es tracta d'un rebut lliurat a una dona on s'especifica la quantitat donada en "concepto de dote por cesar al contraer matrimonio". Forma part de la sèrie Expedients personals del fons de La Seda de Barcelona, cedit a l'Arxiu municipal en règim de comodat.