El document del mes: El sistema de lleves

El sistema de lleves, fins el segle XIX, assignava a cada municipi un nombre determinat de soldats, que eren escollits per sorteig entre tots els mossos en edat militar. El servei militar durava massa temps per a una economia en què tots els braços eren necessaris. Per això, els municipis es van organitzar per pagar un substitut que alliberés del servei els seus joves. El sistema s’acabà professionalitzant, i el 1863 es va reglamentar la creació de societats per a la redempció del servei militar. Ara, cada família havia de fer front, sola, a la substitució, un sacrifici massa gran per a les famílies més modestes.

 

L’any 1773, al Prat, li va correspondre un soldat, el cost del seu substitut va ser de 189 lliures, 9 sous i 3 diners. L’any 1865, Baldiri Guilera va fer de fiador per a un jove que devia treballar les seves terres; el noi, però, va decidir buscar nous camins i segons consta a l’arxiu, l’any 1868 va passar a les colònies d’ultramar.

 

Document AMEP, sèrie Lleves