El document del mes: Canvi en la toponímia municipal durant la Guerra Civil

canvi_toponímia

La Generalitat republicana, passat el desconcert inicial provocat per l'esclat de la guerra, procedí a reestructurar la vida local per tal de cobrir les necessitats del front i de la rereguarda, i garantir la participació popular en els ajuntaments. El 9 d'octubre de 1936 va aprovar la Llei municipal catalana, l'article 6è de la qual permetia als municipis canviar el seu nom oficial amb l'acord del Ple municipal i la ratificació del Consell de la Generalitat.  Molts pobles s'apressaren a canviar el nom de les seves viles i ciutats per tal d'eliminar qualsevol referència a la religió i la monarquia. Alguns recuperaren noms procedents de la tradició mentre que la majoria demostraren força imaginació a l'hora de buscar noves denominacions. Aquests canvis van ser anul·lats un cop acabada la guerra.

A la imatge podem veure dos d'aquest documents que corresponen als municipis de Sant Boi de Llobregat, que canvià a Vilaboi, i  Santa Coloma de Queralt, que passà a ser Segarra de Gaià.

Aquesta documentació es pot trobar a l'Arxiu municipal del Prat, a  l'apartat de Correspondència.