Apropa't al Delta

Apropa't al Delta

Media Root

Itinerari de descoberta del delta del Llobregat i la seva biodiversitat que es desenvolupa ininterrompudament des de fa 30 anys.  

El programa educatiu Apropa’t al delta permet descobrir els espais naturals del riu Llobregat i la seva rica biodiversitat. En unes 100 ha es concentren els principals habitats naturals del delta del Llobregat: aiguamolls (estanys, canyissars i maresmes), pinedes litorals, dunes, conreus de regadiu i de secà,  arbredes de ribera i el tram final del riu Llobregat.  Aquests espais naturals atresoren una extraordinària riquesa botànica i faunística. Destaquen les comunitats vegetals pròpies dels sòls inundables i salats (salobrars, jonqueres, canyissars, etc) i les associades als sòls sorrencs litorals (pinedes, espècies dunars, orquídies, etc). Pel que fa a la fauna dominen les aus aqüàtiques, canviants amb les estacions (ànecs, martinets, corbs marins, cabussons, etc) i les comunitats d'invertebrats, particularment libèl·lules i papallones.  

 

Recursos

Com treballar l'entorn (pdf - 345563 bytes)

Actuem pel mar- Pla de formació (pdf - 74664 bytes)

Actuem pel mar- Guia didàctica (pdf - 1299717 bytes)

Conte d'en Pol el pardal (pdf - 757088 bytes)

Materials didàctics

Biodiversitat al Delta - làmines primària (pdf - 4846722 bytes)

Apropa't al Delta, primària (pdf - 9255385 bytes)

Com arribar

Com arribar (pdf - 5353030 bytes)

Temes relacionats

Els espais naturals del riu

Cal Tet i Ca l’Arana formen una reserva natural de gran importància a la desembocadura...

Orquídies al delta del Llobregat

Les orquídies del delta del Llobregat constitueixen un dels elements més interessants...

El territori

Descobreix El Prat, un territori heterogeni amb gran valor mediambiental

Formació i evolució del Delta

Un territori en constant transformació

El Pla Delta

El Pla Delta són un conjunt d'actuacions territorials que han configurat el delta del...