Itineraris sonors

Aquesta activitat consisteix a realitzar passejades de descoberta pels espais verds de la ciutat fent una escolta activa dels sons, gravant-los i fent un mapa sonor que permeti donar-los valor.

Quins objectius té el projecte?

  • Entendre la diversitat de l'ecosistema urbà a través dels seus sons, tot incrementant l'interès i la consciència mediambiental.
  • Desvetllar l'interès científic i artístic d'aquests sons i l'ús de les noves tecnologies mitjançant aquest element.
  • Promoure la participació dels escolars en l'observació de la natura i en la pràctica de la ciència en general.

En què consisteix?

L'activitat consta de tres sessions. Una de presentació teòrica de l'activitat, una segona de realització de l'itinerari i una tercera de tractament de les dades recollides i difusió de les mateixes.

Projectes relacionats

Mapa de la biodiversitat i el verd urbà

Conèixer la biodiversitat ens permet valorar l'estat de salut del nostre entorn.

Biodiversitat al pati de les escoles

Els patis dels centres educatius del Prat permeten conèixer els valors de la biodiversi...

Cens d'orenetes

El cens d’orenetes és un projecte de l’Institut Català d’Ornitologia. Des del departame...

30 anys d'Educació Ambiental al Prat

30 anys de donar a conèixer els valors del nostre territori i promoure comportaments de...

Adaptació al canvi climàtic

El Pla d'adaptació al canvi climàtic permetrà que el Prat s'adapti als canvis a escala...

Servei comunitari al Delta

Servei Comunitari al Delta fent tasques d'informació ambiental i de conservació de la...

Creació d'un relat sobre el Delta

Creació d'un relat il·lustrat sobre la biodiversitat del delta del Llobregat