Els projectes d’aprenentatge servei són propostes educatives que combinen processos d’adquisició de coneixements i habilitats  realitzant treballs d’utilitat social i comunitària, determinats sobre necessitats reals de l’entorn i amb l’objectiu de millorar-lo.

Des de l’Àrea d’Acció Ambiental, es promouen accions i projectes d’aquest tipus amb una clara vessant ambiental:  protegir i conèixer la biodiversitat del Delta. Algunes de les  propostes que s’ofereixen a l’alumnat del Prat són a càrrec d’entitats públiques,  com ara l'Àrea Metropolitana de Barcelona dins del programa “compartim un futur” i dins dels projectes participatius o la Diputació de Barcelona i també amb entitats privades mitjançant convenis de col·laboració  o contractes específics.

Les temàtiques són molt diverses com la instal·lació i control de caixes niu,  menjadores  i  hotels d’insectes dins del centre educatiu i a parcs urbans de la ciutat, sobre comunicació ambiental, seguiment de residus a la platja o sobre malbaratament alimentari, segons les preferències dels centres participants.

En aquest marc, s’ofereix  als centres de secundària del Prat la possibilitat de realitzar el servei comunitari d’obligat compliment per alumnes de 3r i 4t d’ESO en relació a temàtiques ambientals i de coneixement del mon agrícola. Aquesta proposta consisteix en suport a la part formativa que ha de rebre l’alumnat i en seguiment i acompanyament durant la part de servei.

En concret actualment es proposa el servei comunitari “Alumnes gestors del Territori” i “Alumnes agrícoles”.

Més informació

Servei comunitari al Delta

Servei Comunitari al Delta fent tasques d'informació ambiental i de conservació de la...

Servei comunitari al Delta: Alumnes agrícoles

Aquest programa permet que els alumnes de 3r i 4 t d'ESO realitzin el Servei Comunitari...