Catàleg d'invertebrats del Prat

Els invertebrats són el grup d'organismes més abundants en el món. Viuen en tots els ecosistemes i constitueixen la part majoritària de la nostra biodiversitat. La riquesa d'espècies i l'abundància d'individus són símptomes del bon estat de conservació dels espais naturals del delta del Llobregat. Les xarxes alimentàries en depenen. Per conèixer millor l'estat de les poblacions d'invertebrats de la nostra ciutat s'ha elaborat un catàleg que les inventaria i classifica.

Objectius

  • Catalogar la fauna invertebrada (artròpodes: insectes i aràcnids) de 14 espais verds urbans i periurbans del Prat.
  • Valorar l'interès i la raresa de les espècies trobades.
  • Descriure la relació de les espècies trobades amb la vegetació i formular recomanacions de gestió dels espais.

Conclusions

  • En general, en un medi tan humanitzat com el Prat, s'han trobat moltes espècies oportunistes ben distribuïdes a Catalunya. Entre elles, hi ha un percentatge significatiu d'espècies exòtiques.
  • S'han trobat algunes espècies interessants, des del punt de vista ecològic, biogeogràfic o per la seva raresa absoluta.
  • S'ha confirmat el paper determinant que tenen les plantes autòctones en la presència d'una comunitat d'invertebrats rica i diversa, com a exemple el parc de la Solidaritat.
  • L'estudi ha permès introduir recomanacions concretes per afavorar la biodiversitat dels invertebrats en espais periurbans, particularment pel que fa a la gestió dels herbassars de marges de camins mitjançant segues. Reduir la seva freqüència, preservar alguns espais sense sega per tal que es renaturalitzin i evitar les intervencions en els períodes més crítics per a la flora i la fauna són les principals recomanacions.
  • Altres recomanacions són la introducció d'espècies autòctones i adequades per als pol·linitzadors en la jardineria urbana i periurbana i desenvolupar actuacions com jardins de papallones, hotels d'insectes i altres intervencions en espais públics amb un impacte positiu en la sensibilització ciutadana sobre la biodiversitat.