Biodiversitat al pati de les escoles

L'Ajuntament del Prat dóna suport pràctic als centres educatius en la creació i el manteniment d’espais verds en els seus patis, com les basses, els horts, els hotels d'insectes i els jardins de plantes aromàtiques.

Horts a terra i en jardineres

Els patis d'algunes escoles disposen de petites superfícies conreades amb mostres representatives de productes d'horta de temporada, cosa que facilita que l'alumnat conegui el mon agrícola.

Jardins temàtics, al terra i verticals

Espais de jardí amb plantes vistoses, però amb una baixa demanada d’aigua, que segueixen criteris de sostenibilitat.

Poden estar formats per plantes aromàtiques com la farigola, el romaní o l’espígol, espècies mediterrànies, com l’alzina o el marfull, i plantes que es posen en jardins verticals (a les façanes), com la flor de migdia o la lantana.

Basses que reprodueixen l'hàbitat dels aiguamolls del Delta

Reproduccions a petita escala dels estanys del Delta amb fauna i vegetació aquàtica. Permeten que l’alumnat observi el funcionament d’aquest ecosistema i en conegui els valors.   

Hotels d'insectes

Cinc centres educatius de la ciutat disposen d’aquests espais formats per un suport que s’omple de materials naturals o reciclats. La instal·lació ofereix refugi per criar i hivernar a aquests petits animals, bàsics per al manteniment dels ecosistemes.

Suport als espais verds escolars (pdf - 83218 bytes)

Làmines d'ocells per a escolars (ús exclusiu per a infants i centres escolars)

Làmines d'ocells d'Àlex Mascarell per a l'escola Josep Tarradellas (jpg - 6340775 bytes)

Làmines d'ocells d'Àlex Mascarell per a l'Institut Salvador Dalí (jpg - 6315193 bytes)