En el marc de la proposta educativa, es generà documentació de suport i recursos per treballar en aquest àmbit de l’educació ambiental de forma més autònoma  i genèrica per part dels centres, promovent la recollida selectiva, la creació d’espais verds dins dels patis escolars entre d’altres.

Cal mencionar que, com a recurs es lliuren cada curs escolar aproximadament  més de 2.500 agendes i 150 calendaris escolars de la Diputació de Barcelona com a material de sensibilització. https://agendaescolar.diba.cat/.

Suport als espais verds escolars (pdf - 83218 bytes)

Suport a la recollida selectiva (pdf - 69428 bytes)

Suport a l'estalvi energètic (pdf - 49204 bytes)

Materials didàctics

Biodiversitat al Delta - làmines primària (pdf - 4846722 bytes)

Apropa't al Delta, primària (pdf - 9255385 bytes)

Recursos

Com treballar l'entorn (pdf - 345563 bytes)

Actuem pel mar- Pla de formació (pdf - 74664 bytes)

Actuem pel mar- Guia didàctica (pdf - 1299717 bytes)

Conte d'en Pol el pardal (pdf - 757088 bytes)

Biodiversitat al pati de les escoles

Biodiversitat al pati de les escoles (pdf - 83218 bytes)