Innovem, practiquem, compartim

Des que naixem, sabem que aprendre i compartir ens fa créixer i ens permet avançar de forma conjunta.  Per això, a l’Ajuntament del Prat promovem, recollim, gestionem i difonem les bones pràctiques dels i de les nostres professionals.

 

Però, què és, exactament, una bona pràctica?

Es tracta de tots aquells projectes, treballs, experiències i activitats que han tingut un bon resultat en un context determinat i que s’espera que també funcionin en altres contextos similars. Perquè aquestes experiències siguin seleccionades, han de complir un conjunt de requeriments que validaran que, efectivament, es tracta d’una bona pràctica. Dit d’una altra manera, és coneixement compartit: una guia útil per a qui hagi d’afrontar un repte del mateix àmbit que el de la bona pràctica. Una eina transparent i col·laborativa per millorar l’eficiència i l’eficàcia del nostre dia a dia.

És per aquest motiu que volem que l’Ajuntament del Prat tingui una biblioteca de les bones pràctiques, que n’afavoreixi l’intercanvi i aprenentatge, en capitalitzi el coneixement i reconegui la tasca desenvolupada pels i les professionals.

Al Prat seguim aprenent i compartint per garantir una millora contínua i una innovació en els serveis públics en benefici de la ciutadania.

Al Prat practiquem, innovem, compartim. 

Fitxes divulgatives de les bones pràctiques de l' Ajuntament del Prat 2022

Processos Participatius en la redacció de 3 projectes d'espai públic

Processos participatius amb el veïnat de l’entorn de 3 projectes d'espai públic.

Projecte Antenes, lluita contra les solituds no desitjades

L’objectiu principal és detectar persones en situació de solitud no desitjada i o...

Prescripció social, recursos comunitaris per al benestar emocional i relacional

La prescripció social és una estratègia amb la qual professionals de l’atenció primària...

Vehicle elèctric compartit

Implantar una flota de vehicles elèctrics compartits, que donin servei als desplaçament...

Ecoindústria, projecte d’economia circular

Ecoindústria és un projecte d’economia circular que es basa en millorar el resultats de...

Intervenció socioeducativa al carrer amb joves

Per tal de canalitzar les inquietuds dels joves cap a alternatives d’oci positiu, s...

Fitxes divulgatives de les bones pràctiques de les empreses municipals del Prat 2022

Fitxes divulgatives de les bones pràctiques de l' Ajuntament del Prat 2021

Aparcament de bicicletes vigilat a la platja del Prat de Llobregat

Afavorir l’accés a la platja del Prat amb un mode de transport sostenible i propiciar...

Campanya de comunicació «Al Prat ens cuidem»

Campanya de comunicació de crisi de la pandèmia mundial per covid.

Una aplicació mòbil al servei de la ciutadania del Prat de Llobregat

Una aplicació mòbil que vehicula i facilita l’enviament d’avisos d ‘incidències segons...

Pressupostos participatius, 2020 -2023

Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre una part dels recursos municipals...

Càlcul del valor social integrat (VSI) de les entitats i empreses de l’economia social del Prat de Llobregat.

El Prat Comunicació SL ha impulsat en aquest exercici el procés d’implementació del seu...

IntersECCions, programa municipal d’Educació, Cultura i Comunitat

IntersECCions és un programa de ciutat que, des del 2016, impulsa l'Ajuntament del Prat...

Club Esport Jove

El Club Esport Jove ofereix als joves del Prat accés a diferents espais i activitats de...

La Casa de l'Energia: vector de canvi a la ciutat

La Casa de l’Energia és l’espai d’assessorament energètic i de trobada per fer de l...

Procés de transformació del Centre Obert Municipal a un Servei universal d’atenció a famílies.

El projecte busca oferir als infants i joves del Prat l'ús dels serveis de lleure de...

Fitxes divulgatives de les bones pràctiques de les empreses municipals del Prat 2021

Ús d’aigua NO potable per a la descàrrega de sanitaris al Prat sud.

A les zones de nova urbanització, tipus Prat Sud, dotar als habitatges d’una xarxa...

Àpats a domicili a la gent gran del Prat

Àpats a domicili a la gent gran del Prat s'adreça a persones majors de 65 anys de la...

Procés d’Implementació del Pla d’Igualtat de El Prat Comunicació SL.

El Prat Comunicació SL, tot i no estar obligat a fer-ho, ha impulsat en aquest exercici...

Servei d’Intervenció i Prevenció de l’Exclusió Residencial (SIPER).

El Servei d’Intervenció i Prevenció de l’Exclusió Residencial, en endavant, SIPER, té...