Els premis El Prat Emprèn, impulsats per l'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de l'Ajuntament del Prat, volen premiar la iniciativa emprenedora de les persones que han elaborat un pla d'empresa amb el suport del Servei de Creació d'Empreses.

Amb aquests premis es reconeix la voluntat i la determinació de les persones de la ciutat que tenen idees i inicien un projecte empresarial propi, tant si ho fan de manera autònoma com si sumen el seu esforç al d'altres persones per iniciar projectes d'economia social i cooperativa.

La convocatòria  per presentar les candidatures als Premis el Prat Emprèn 2017 s'obre el dia 18 de setembre i finalitzarà el dia 18 d'octubre.

Els premis tenen les següents categories:

  • Premi a la millor idea o projecte empresarial, dotat amb 2.000 euros.
  • Premi a la millor idea o projecte empresarial en matèria de comerç o turisme, dotat amb 2.000 euros.
  • Premi a la millor idea o projecte empresarial d'economia social i cooperativa, dotat amb 2.000 euros.

Poden participar en el concurs El Prat Emprèn totes les persones emprenedores que compleixin els requisits següents:

  • Haver elaborat un pla d'empresa amb el suport i l'assessorament del Servei de creació d'empreses de l'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, entre l'1 d'octubre de 2016 i el 15 d'octubre de 2017. 
  • Tenir l'activitat instal·lada al municipi del Prat de Llobregat o bé la previsió d'instal·lar-s'hi.

No podran optar a cap de les categories de premis les candidatures que ja van participar en edicions anteriors. 

  • Sol·licitud de participació segons el model normalitzat.
  • Pla d'empresa que desenvolupi la idea o el projecte empresarial.
  • 3 fotografies del projecte empresarial en format digital
  • Fotocòpia DNI dels promotor/ores

Aquesta documentació es podrà trobar al Centre de Promoció Econòmica  i al web de l'Ajuntament del Prat. Podeu demanar més informació a través del correu electrònic elpratempren@elprat.cat o trucant al telèfon 93 478 68 78.

Temes relacionats

Ajuts per emprendre

Oferta d’ajuts a les persones desocupades que posin en marxa una nova empresa.

El traspàs d’un negoci

Servei d’assessorament adreçat a les persones que intervenen en el procés de traspàs d’una empresa.

Experiències emprenedores

Aquí trobareu experiències de persones que ja han creat la seva empresa.

Formació per a persones emprenedores

Oferta d’accions formatives per posar en marxa i consolidar un negoci.

Prepareu el pla d’empresa

Servei de tutoria individualitzada per valorar la viabilitat d’un projecte empresarial.

Punt de partida per emprendre

Servei d’informació a les persones emprenedores sobre els recursos i serveis que tenen al seu abast.

Servei de creació d'empreses

Conjunt de serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen constituir una empresa.

Segells de qualitat


Certificació ISO 9001