Beca Fotografia i Societat

Beca impulsada pel CC Jardins de la Pau que s'inclou com a modalitat de la Convocatòria d'Arts Visuals /UNZIP. Té per finalitat promoure la fotografia com una eina de divulgació cultural i de reflexió social.

Aquest ajut de suport a la creació vol estimular i donar l’oportunitat als fotògrafs de crear i exposar un projecte de caràcter artístic que pugui encabir-se dins de l’àmbit de la fotografia documental i social.

Dels projectes presentats cada any es valora especialment:

  • La qualitat tècnica.
  • La capacitat de captar, des de la pròpia mirada, aspectes de la realitat que ens envolta i generar coneixement i opinió sobre els temes d’actualitat.
  • L’argumentació coherent del projecte.
  • L’adaptació del projecte a l’entorn social del Prat de Llobregat.

Documents relacionats

Bases de la convocatòria d’Arts Visuals / UNZIP 2017 (pdf - 2621143 bytes)