dimecres, 21 novembre, 2018 - 13:00

Jornada “Empreses per a l’ocupació”

Prop de 300 empreses participen en programes per a l’ocupació gestionats per l'Ajuntament del Prat

Jornada "Empreses per a l'ocupació" (foto de grup)

Aquest matí s’ha celebrat la jornada “Empreses per l’Ocupació” per agrair el suport d’aquestes empreses i posar en valor la col·laboració entre l’Ajuntament del Prat i el teixit empresarial del municipi per facilitar l’accés i permanència de la ciutadania a una  ocupació millor i de més qualitat.

Prop de 1.800 persones residents al Prat de Llobregat han trobat feina durant el 2018.

 

Fins a 285 empreses han participat activament als programes i serveis per promoure l’ocupació de qualitat gestionats per l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Per agrair el seu suport, s’ha celebrat aquest matí al Cèntric Espai Cultural la jornada “Empreses per l’Ocupació”, una jornada amb què també s’ha volgut posar en valor la importància de la col·laboració entre el teixit empresarial i l’Ajuntament del Prat per facilitar l’accés i permanència de les persones que viuen al municipi a una ocupació millor i de major qualitat.  

Per part de l’Ajuntament del Prat han assistit representants del govern i grups municipals. La tinenta d’alcalde, Marta Mayordomo, ha destacat la importància de la col·laboració público-privada entre l’ajuntament i el teixit productiu en favor de l’ocupació (de qualitat), com un element clau per a un desenvolupament inclusiu de la ciutat. En aquest acte s’ha fet lliurament de distintius acreditatius de la col·laboració de les empreses amb els programes (molts d’ells impulsats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya) que porta a terme l’Ajuntament.

La col·laboració de les empreses amb els serveis d’ocupació gestionats per l’Ajuntament del Prat segueix diferents fórmules, com ara la contractació de persones participants d’aquests programes o la seva acollida com a alumnes en pràctiques, així com la utilització dels serveis de la borsa de treball municipal.

A la Borsa de Treball municipal, un total de 201 empreses han compartit ofertes per a 447 llocs de treball durant el 2018, de les quals ja s’han cobert 222, mentre que la resta segueixen obertes en procés de recerca i gestió de candidatures. La Borsa de Treball posa en relació oferta i demanda i facilita la cobertura dels llocs de treballs a través d’una preselecció tècnica de les candidatures, aportant els perfils professionals més adequats a l’oferta presentada. 

La implicació de les empreses, clau per incentivar l’ocupació de qualitat

La implicació de les empreses en la implementació de polítiques actives d’ocupació i formació professional és clau per garantir el seu èxit, ja que acosta a les persones treballadores -ocupades o aturades- a la realitat de l’empresa, tot millorant la seva qualificació professional i les seves opcions d’accés a un lloc de treball. Aquesta és una de les prioritats del Pacte Local per a l’Ocupació i l'Activitat Econòmica també del recent constituït Consell Municipal de la Formació Professional del Prat - del qual formen part diferents agents socials, econòmics i polítics implicats en la FP, a més del propi Ajuntament- ja que les relacions del món educatiu amb l’empresarial també són claus per incentivar la inserció laboral. Durant el primer trimestre de cada any, també se celebra la Jornada FP.Prat, per difondre i posar en valor aquests estudis.

Gràcies a la col·laboració mútua dels diferents agents implicats, entre d’altres factors, fins a 1.793 persones residents al Prat de Llobregat han pogut trobar feina durant el 2018. La població ocupada resident al municipi és de 27.365 persones (88,1%), segons dades de 2018.

A la jornada d’agraïment a les empreses, hi han assistit els diferents agents implicats en aquests programes: empreses col·laboradores i usuàries de borsa de treball, responsables de la tutoria de formacions, personal tècnic i professionals de la formació. 

A continuació es desglossen els programes d’ocupació que han comptat amb col·laboració empresarial durant el 2018.

 

PROGRAMA

DESCRIPCIÓ                          

RESULTATS (des de principis de 2018)

FOAP (Formació d’oferta, adreçades prioritàriament a persones treballadores en situació d’atur)

Programa dirigit a l’adquisició, la millora i l’actualització permanent de les competències i les qualificacions professionals de persones inscrites al SOC.

S’han fet 7 cursos, hi ha hagut 31 col·laboracions d’empreses, acollint a 45 alumnes amb conveni de pràctiques, dels quals 5 s’han inserit a l’empresa.

Programa SEFED (formació d’administratius en un entorn d’empresa simulada)

El programa s’adreça, prioritàriament, a persones en situació d’atur amb una mínima formació de graduat escolar.

Hi han col·laborat 15 empreses que han acollit  18 alumnes amb conveni de pràctiques. D’aquests alumnes, 6 s’han inserit a l’empresa.

 

Programa 30 Plus

Programa de formació professionalitzadora amb contractació subvencionada pel SOC. Està adreçat a persones en situació d’atur de 30 anys o més i amb un baix nivell formatiu.

En aquesta edició hi han col·laborat 16 empreses efectuant 32 contractacions.

Programa Fem ocupació per a joves

Programa de formació professionalitzadora amb contractació subvencionada pel SOC. Està adreçat a persones en situació d’atur menors de 30 anys i amb un nivell formatiu mínim de ESO.

En aquesta edició hi han col·laborat 17 empreses efectuant 30 contractacions.

Formació Contínua

Aquest programa està adreçat a treballadors i treballadores en actiu amb la finalitat que puguin adquirir, millorar i actualitzar competències i qualificacions professionals per tal de contribuir al manteniment de la seva ocupabilitat.

S’han ofert 4 cursos de formació, als quals han participat 92 alumnes, provinents de 66 empreses.

 

Innolab

Programa de col·laboració i generació d’espais de trobada i treball conjunt entre agents econòmics, socials i la comunitat educativa vinculada amb la formació professional amb la finalitat de generar oportunitats d’innovació, ocupabilitat i sinèrgies.

Aquest any han participat 2 empreses del municipi.

 

Descarregar

(2)
(1)

Compartir

A les xarxes