dilluns, 12 novembre, 2018 - 11:45

Pla Jove 2018-2023

Les polítiques municipals de joventut del Prat s’actualitzen després d’un procés participatiu

Jornades d'orientació acadèmica per a joves 2018

Jornades d'orientació acadèmica per a joves al Cèntric (15/02/18) (imatge d'arxiu)

El Pla Local de Joventut 2018-2023 conté mesures per promoure la participació i l’associacionisme juvenils, garantir el seu dret a un habitatge i una ocupació dignes, promoure el seu accés a l’educació, la cultura i l’oferta de lleure, oci i esport de la ciutat o millorar els canals de comunicació amb les persones joves, entre d’altres.  

 

El ple municipal del Prat de Llobregat ha donat aprovació inicial al Pla Local de Joventut 2018-2023, document que recull les línies estratègiques i tots els projectes, serveis i accions que es desenvoluparan a la ciutat per millorar les condicions de vida de les persones joves del municipi, elaborat a partir d'un procés participatiu amb aquest col·lectiu. Després de l’aprovació del document inicial al ple del passat 7 de novembre, ara s’obre un període d’al·legacions en què la ciutadania podrà seguir fent propostes abans de tancar definitivament el text. El pla també s'ha elaborat amb la participació dels diferents grups municipals.

El pla s’estructura en 4 eixos d’actuació: l’autonomia de les persones joves; l’oci, el lleure i la cultura; la transformació social; i la comunicació i informació. Dos eixos transversals impregnen tot el pla: la participació i la igualtat.  Aquests àmbits d’actuació es concreten en 131 projectes, serveis i accions (al final del document es detallen les mesures més destacades de cada eix).

La missió del Pla jove és acompanyar les persones joves del Prat -actualment viuen al municipi 15.388 joves d’entre 15 i 34 anys- en el procés d’assoliment de la seva autonomia en igualtat d’oportunitats, potenciar l’experimentació per al seu desenvolupament integral i facilitar el seu paper actiu i crític en el si de la comunitat en condició de plena ciutadania. Les seves estratègies d’intervenció són la proximitat, l’acompanyament, la qualitat i la innovació i la visió de les persones joves en clau positiva.

Més de 600 joves s’impliquen en el procés participatiu

El pla s’ha elaborat mitjançant un procés participatiu de 10 mesos de durada, amb què s’ha volgut donar protagonisme a les persones joves i fer un retrat ajustat de la realitat social diversa i complexa d’aquest col·lectiu. Per això, s’han fet 20 accions participatives, a més d’analitzar les dades referents al jovent de la ciutat. En total, hi han participat 638 persones, entre joves i personal tècnic, i s’han recollit més de 233 propostes. 

El document resultant compta amb amb més de 131 projectes, serveis i accions que es portaran a terme des de diferents àrees municipals. El nou pla substitueix l’anterior, aprovat l’any 2013, actualitzant les propostes a l’evolució de les necessitats i inquietuds del jovent del Prat.

A continuació, es desglossen les principals mesures dels 4 eixos d’actuació.

 

PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA

 • Augmentar les beques  municipals de suport als estudis superiors.
 • Treballar per a l’impuls de projectes que fomentin l’èxit educatiu a la ciutat.
 • Millorar les eines per a l’accés a l’ocupació (suport, tutorització, recursos, etc.).
 • Mantenir i augmentar el temps de la contractació per part de l’Ajuntament de persones joves del municipi en situació d’atur.
 • Continuar treballant en el suport i ajuts a les empreses per a la contractació.
 • Orientar les demandes d’informació i assessorament sobre habitatge a les oficines de Prat Espais.
 • Apostar per a la promoció d’habitatge públic de lloguer.
 • Implementar el Pla Local de Salut en totes les vessants que facilitin i promocionin la salut entre els joves, especialment en matèria de gestió emocional, salut mental i hàbits de vida saludables (alimentació i esport).
 • Promocionar un model de mobilitat sostenible en els desplaçaments a la ciutat i entre els municipis.
 • Facilitar la mobilitat de les persones joves que realitzen estudis superiors.
 • Mantenir el servei d’assessoria de mobilitat internacional per oferir acompanyament i facilitar les estades a l’estranger amb finalitats d’estudi, feina, voluntariat, etc.

 

FOMENT DE L'OCI, EL LLEURE I LA CULTURA

 • Potenciar la participació de les persones joves a l’oferta cultural de la ciutat.
 • Promocionar la cultura popular.
 • Ampliar el suport a joves creadors, generant xarxes i plataformes de difusió i exposició de les seves obres.
 • Ampliar  la formació vinculada a la creació artística.
 • Desplegar una oferta de lleure educatiu atractiva, accessible i de qualitat.
 • Intensificar la coordinació i la difusió de la informació de les entitats d’educació en el lleure de la ciutat.
 • Desplegar el projecte Zona Jove a diferents punts i espais de trobada.
 • Ampliar els recursos esportius de lliure accés.
 • Facilitar l’accés de les persones joves als equipaments esportius de pagament.

 

IMPULS DE LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL

 • Generar processos i espais de participació de qualitat.
 • Optimitzar el suport a l’associacionisme juvenil de la ciutat i als col·lectius no formals.
 • Generar discurs i recursos de sensibilització sobre qüestions d’igualtat de gènere i prevenció de la violència masclista.
 • Consolidar els canals i recursos d’acollida per a les persones joves nouvingudes.
 • Impulsar i consolidar el projecte de Medi obert.
 • Facilitar la reincorporació de les persones joves que han abandonat els estudis al sistema educatiu i/o al mercat laboral.
 • Oferir serveis de suport a joves i la seva família pel seu creixement integral.
 • Promoure l’autonomia i l’èxit socioeducatiu de les persones joves de Sant Cosme.
 • Potenciar la participació activa de les persones joves en la vida comunitària.
 • Construir col·lectivament una proposta d’oci positiu i proximitat per les persones joves del barri.

 

POTENCIAR LA COMUNICACIÓ I LA INFORMACIÓ

 • Desenvolupar un Pla de treball que defineixi l’estratègia dels àmbits de la informació i la comunicació.
 • Generar un llenguatge i continguts actuals i innovadors.
 • Generar i consolidar espais informatius de referència, tant físics com virtuals.
 • Consolidar la tasca de joves referents com a agents informatius de les activitats i recursos de Joventut.
 • Dotar al projecte d’un tècnic de comunicació i joventut digital.
 • Implicar els agents de joventut en la comunicació de tots els projectes.
 • Donar visibilitat a referents joves positius i els seus projectes

 

EIXOS D’ACTUACIÓ TRANSVERSALS: TREBALLAR PER LA IGUALTAT I LA PARTICIPACIÓ

 • Treballar per la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació.
 • Treballar per l’eliminació de violències de qualsevol tipus.
 • Generar dinàmiques de participació i cultura participativa entre les persones joves del municipi.
 • Reformular els espais de participació existents.
 • Crear nous espais i mecanismes per tal de possibilitar la intervenciói del màxim nombre de joves i la presència de tots els discursos.

Descarregar

(2)
(1)
(4)

Compartir

A les xarxes