Pla Jove 2018 - 2022

Durant el 2018 ha tingut lloc el procés d'elaboració del nou Pla Local de Joventut, que ha de ser el document estratègic que faci de guia a les polítiques municipals de joventut dels propers anys. 

En aquest procés de treball ha estat prioritaria la implicació de les persones joves.

L'elaboració del Pla Jove s'ha realitzat a través d'una diagnosi que consta de dues fases, d'una banda, l'anàlisi sociodemogràfica de la joventut de la ciutat, l'avaluació de les polítiques realitzades fins al moment, i les taules de reflexió amb els i les joves per conèixer de primera mà les seves necessitats.

A continuació, s'ha realitzat la fase propositiva, a través de taules de reflexió, l'enquesta on-line i els punts d'informació i de recollida de propostes. 

L'elaboració del Pla Local de Joventut s'ha realitzat amb un procés participatiu amb els i les joves de la ciutat.

Objectiu

El principal objectiu del procés participatiu per l'elaboració del Pla Jove és conèixer de primera mà les necessitats dels i les joves, i de la seva visió de la ciutat, en tots els aspecte que afecten la seva vida (ocupació, salut, habitatge, educació, mobilitat, esport, oci, participació...). Així mateix, elaborar conjuntament i recollir propostes que han de guiar el disseny de les polítiques de joventut dels propers anys.

Metodologia

El procés s'ha dividit en dues fases:

  • Fase de diagnosi. Recollida de necessitats.
  • Fase de propostes. Recollida de suggeriments sobre accions a realitzar.

Participació

  • 2 sessions tècniques amb 27 participants tècnics.
  • 7 taules temàtiques amb 60 joves participants.
  • 318 enquestes recollides.
  • 233 propostes recollides a kiosks.

Estat actual

El Pla Local de Joventut 18/22 es troba en estat de revisió pendent de ser aprovat al Ple Municipal de novembre. Per tal de revisar-lo conjuntament, es convoca una sessió de revisió el dijous 18 d'octubre a les 18.30h al Lloro. Si vas participar fent propostes als kiosks, a les taules de reflexió o tens interès en revisar-lo, t'esperem! 

 

Fotografia social de l'estat a 2017 de la joventut al Prat de Llobregat, a través de dades de diferents fonts estadístiques.

Altres plans joves del Prat

Pla Jove 2006 - 2010

Document que contempla programes i accions adreçats a la joventut del Prat fins al 2010.

Pla Jove 2013-2017

Document que contempla programes i accions adreçats a la joventut del Prat fins al 2017.