dimecres, 22 març, 2023 - 09:45

Les millores implementades en el marc del Pla Director d’Enllumenat del Prat suposaran un estalvi de 155.000 euros anuals a la ciutat

Pla Director d'Enllumenat 4
  • A la finalització de les actuacions previstes, l’Ajuntament ha col·locat 1.826 punts de llum LED que contribuiran a reduir el consum elèctric instal·lat en 646.000 Kw.h.
  • El sistema de telegestió que s’ha instal·lat a tots els quadres d’enllumenat permetrà un increment automàtic de la il·luminació els dies plujosos o ennuvolats.

 

L’Ajuntament ha acabat aquest mes de març les diferents actuacions prioritàries previstes en la primera fase del Pla director d’enllumenat i respecte al sistema de telegestió d’aquest. Gràcies a aquestes, s’assolirà un important estalvi en la factura d’electricitat municipal i, alhora, una millora en la prestació del servei de cara a la ciutadania.

L’actuació principal ha consistit en la retirada de 1.587 punts de llum de descàrrega i la instal·lació de 1.826 nous punts de llum tipus LED amb la mateixa temperatura de color, que s’acompanya de l’establiment d’uns sistemes de control i regulació per optimitzar-ne l’ús. Aquesta mesura, que s’emmarca en les diferents accions que l’Ajuntament del Prat està portant a terme en l’àmbit de la millora de l’eficiència energètica, suposarà una reducció del consum elèctric instal·lat en 646.000 Kw.h anuals, el que representa aproximadament el consum de 115 habitatges durant un any. També s’ha portat a terme una reducció de la potència contractada de l’ordre de 100 KW.

Tot plegat es preveu que es tradueixi en la factura municipal d’electricitat en un estalvi de 155.000 euros l’any (IVA inclòs). La inversió feta en el canvi dels punts de llum s’amortitzarà en 5 anys i la garantia d’aquests és de 10 anys.

Més enllà de l’optimització del consum, amb aquestes actuacions s’ha assolit una millora en la prestació del servei de cara a la ciutadania gràcies a la uniformització de l’enllumenat en algunes zones, a l’increment de la il·luminació en llocs on es va identificar que era deficitària o a la reducció de la llum que arriba a una alçada superior als 4 metres (el que es coneix com a ‘flux d’hemisferi superior’), ja que es considera que és llum perduda que només aporta molèsties a les persones. “Quan arribava una queixa a l’Ajuntament per la falta d’il·luminació, la intentàvem solucionar, però hi va haver un moment que vam veure que calia identificar tots els problemes de la ciutat i equilibrar el fet que hi hagués zones amb excés de llum i zones amb dèficit”, ha explicat Joaquim Bartolomé, tinent d’alcalde de l'Àrea d'Acció Ambiental, Energia i Serveis Urbans, en relació a l’origen del Pla Director.

Zones prioritàries

El pla actual va partir d’una anàlisi de l’estat de l’enllumenat al conjunt del municipi. Posteriorment, es van establir quins eren els nivells adequats d’il·luminació per a cada zona en funció d’una classificació que distingia entre carrers principals, secundaris, zona enjardinada, etc. “Als anys seixanta, quan es va construir gran part de la ciutat, es prioritzava la il·luminació de la calçada per sobre de la de les voreres”, va recordar en aquest sentit el tinent d’alcalde. De la comparació entre els nivells existents i els que es van considerar idonis amb criteris més actuals, el pla va identificar unes actuacions prioritàries, que són les que s’han implementat entre el novembre de l’any passat i aquest mes de març.

El tinent d’alcalde ha explicat que, a partir d’ara, es començarà a preparar una segona i, fins i tot, tercera fase d’actuacions d’aquest pla que té com a finalitat que la ciutat gaudeixi d’una bona il·luminació, des del punt de vista de la normativa, però també de la percepció de les persones, ja que és un element que els confereix seguretat i tranquil·litat. Així mateix, Bartolomé ha assenyalat que l’objectiu és que els 10.000 punts de llum que hi ha a la ciutat passin a ser de tecnologia LED. Actualment, ho són aproximadament la meitat.

Les zones on aquestes actuacions són més evidents per a la ciutadania són la Ronda Sud, el carrer Vall d’Aran (en la banda mar) i l’Avinguda del Remolar. L’objectiu, però, és continuar millorant el servei d’enllumenat al conjunt de la ciutat durant els propers mesos.   

Automatització de la gestió de l’enllumenat

Una altra actuació prevista i que ja ha estat executada és la instal·lació d’un sistema de telegestió a tots els quadres d’enllumenat de la ciutat, que s’afegeix a altres mecanismes d’automatització que, des de fa anys, s’han anat incorporant als Serveis de Manteniment de la ciutat. Amb la nova eina, es disposarà d’informació més real sobre la il·luminació del municipi, es podrà solucionar més ràpidament qualsevol avaria i, a partir d’un mateix comandament, se sincronitzarà l’encesa i l’apagada de tots els llums. A més, automàticament, es produeix una minva del flux d’il·luminació durant les 8 hores al dia en què es considera que n’hi ha menys necessitat.

Així mateix, s’ha previst un increment del funcionament de l’enllumenat dels carrers en 150 hores de mitjana anuals. Gràcies a aquest nou sistema, que està connectat als serveis de meteorologia, en els moments de sortida o posta de sol dels dies ennuvolats o de pluges intenses, en què la il·luminació natural del sol no és suficient, l’enllumenat s’activarà de forma automàtica per garantir sempre una sensació lumínica adequada.   

Descarregar

(2)
(4)

Compartir

A les xarxes