dijous, 7 febrer, 2019 - 13:00

El Servei Local d’Ocupació del Prat es dota de noves eines de recerca i orientació laboral

Servei local d'ocupació

El nou model vol donar resposta a una nova realitat del mercat de treball, atenent  tot tipus de col·lectius (joves que cerquen la primera feina, dones, majors de 45 anys, persones que cerquen una millora de feina...). Es basa en donar el protagonisme a les persones i al seu capital competencial.

 

El Servei Local d’Ocupació (SLO) del Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat, l’espai que atén tant persones que busquen feina com empreses que busquen personal, es renova per tal d’adaptar-se a una nova situació del mercat de treball. Actualment, malgrat la millora global de la taxa d’atur, es detecta un atur cronificat en determinats col·lectius (persones majors de 45 anys, amb baixa qualificació, en situació de vulnerabilitat...), a més de major temporalitat i número de contractes a temps parcial entre la població ocupada.

Les dades

Segons les darreres dades disponibles, corresponents a l’any 2018, la taxa d’atur local ha millorat situant-se en un 11,1%, un 3,4% menys que l’any anterior. Aquest percentatge es tradueix en un total de 3.473 persones a l’atur a la població. Entre determinats col·lectius, com ara les persones majors de 55 anys, aquest percentatge ascendeix al 18,7%, segons dades de 2018. Entre les dones i les persones joves (16-24 anys), aquest percentatge també és superior a la mitjana i arriba al 13,5%  i el 13,8%, respectivament.

Un nou model adaptat a les necessitats de les persones

Per fer front a aquesta realitat, el SLO ha revisat els seus circuits i mètodes d’orientació laboral, així com d’intermediació en el mercat de treball, per tal de fer-los més efectius, basant-se en un model de referència compartit per gran part dels dispositius d’orientació i inserció laboral de Catalunya.

El model es basa en el protagonisme de la persona i posa la mirada en la presa de consciència, l’autonomia i la responsabilitat de cadascú vers el propi procés.  Estableix itineraris diferenciats i específics en funció de cada col·lectiu, partint de la base que cadascú disposa d’un capital competencial que cal identificar i posar en valor per tar de desenvolupar estratègies per transferir-lo al mercat de treball formal. Aquest capital competencial el conformen els coneixements, habilitats i destreses aconseguits en tots els àmbits de la vida de les persones i no únicament els desenvolupats en un entorn laboral i que es classifiquen en tres categories: tècniques, bàsiques i transversals.

El nou model permet a les persones definir projectes professionals propis a curt, mig i llarg termini i que aquests siguin realistes i tinguin elevades possibilitats d’èxit. S’estructura en quatre fases: acollida, en que s’ajusten expectatives i es promou la motivació i el compromís; definició del projecte professional, quan es defineix un pla d’inserció operatiu, viable i ajustat a cada situació; execució de projecte, on s’ofereix un banc de recursos: formació professionalitzadora, recerca activa, borsa de treball, desenvolupament de competències...; i tancament, en què es valora la consecució dels objectius fixats.

Descarregar

(2)
(2)

Compartir

A les xarxes