divendres, 1 març, 2019 - 12:30

Presentació de l’Estratègia Local de Salut Mental Comunitària del Prat de Llobregat

El Prat presenta una estratègia per implicar la comunitat en la prevenció i atenció de salut mental

Presentació de l'Estratègia Local Comunitària de Salut Mental

L’estratègia s’ha construït de manera col·lectiva en el marc de la Taula de Salut Mental del Prat. Coordinada per l’Ajuntament, la Taula està formada pels diferents professionals i entitats locals que treballen al municipi per millorar la salut mental de la comunitat.

1 de cada 4 persones patiran al llarg de la seva vida algun problema de salut mental, segons l’Organització Mundial de la Salut. Per això, és fonamental implicar la comunitat en la seva atenció i prevenció, amb estratègies locals com la impulsada per la Taula de Salut Mental del Prat.

 

El Cèntric Espai Cultural del Prat de Llobregat ha acollit aquest dijous, 28 de febrer, la presentació de l’Estratègia Comunitària de Salut Mental de la ciutat. Un dels seus principals objectius és promoure els aprenentatges i les relacions per millorar i reforçar la salut mental de tota la població. També vol oferir una millor resposta a les necessitats de les persones amb problemes de salut mental amb una atenció més precoç i integral.

Aquesta estratègia s’ha construït de manera col·lectiva en el marc de la Taula de Salut Mental del Prat, que està integrada pels diferents professionals i entitats locals que treballen al Prat per millorar la salut mental de la comunitat i està coordinada per l’Ajuntament. 

Durant l’acte, hi ha intervingut l’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Tejedor, així com les regidores d’Acció Social i Salut Pública, Marga García i Débora García, respectivament. També ha explicat l’Estratègia Local de Salut Mental Comunitària el cap del Servei d’Acció Social, Àngel Longan.

La presentació de l’estratègia s’ha acompanyant d’un debat sobre el tema titulat “Què és la salut mental Comunitària?”, moderat per Marta Poll, directora de la Federació de Salut Mental de Catalunya. Hi han participat Claudi Camps, director de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de Girona i Fran Eiroa, representant de Veus, la Federació Catalana de Salut Mental en 1a persona, formada per entitats creades i dirigides per les mateixes persones amb diagnòstic de salut mental, que s’han unit per a la defensa dels seus drets.

La salut mental, una dimensió essencial de la salut

1 de cada 4 persones patiran al llarg de la seva vida algun problema de salut mental, segons l’Organització Mundial de la Salut. Alguns dels problemes amb major incidència són les depressions, les esquizofrènies o trastorns obsessius, els episodis d’ansietat, les paranoies o l’anorèxia i la bulímia.

Per això, és fonamental posar en marxa estratègies que impliquin la comunitat en la seva prevenció, detecció i atenció, també en l’àmbit local.  La salut mental és una dimensió essencial de la salut i és també un factor clau per a la qualitat de vida de les persones, les famílies i la comunitat.  Per això, l’estratègia que es posa en marxa al Prat de Llobregat vol contribuir a canviar la cultura ciutadana respecte a la salut mental, perquè sigui percebuda com una qüestió que implica tota la comunitat i que s’ha d’abordar de forma col·lectiva des de diferents àmbits socials.

Aquesta estratègia no s’adreça tan sols a les persones amb trastorns de salut mental, sinó que actua sobre el conjunt de la població amb una intencionalitat preventiva i de reforç del benestar emocional de tothom, perquè la salut mental, pot enfortir-se i desenvolupar-se. Aquest és el propòsit d’aquesta estratègia: promoure deliberadament els aprenentatges i les relacions que reforcen la salut mental de la població.

Amb aquests objectius, es promourà l’educació per la resiliència (o resistència davant de les dificultats) per millorar el benestar i l’estabilitat emocional de la ciutadania. Es reforçarà especialment l’educació en competències emocionals d’infants i joves i es donarà suport a les famílies en la gestió, naixement i primeres etapes de la vida. També es promourà la qualitat relacional en els diferents àmbits socials de la ciutat, creant més oportunitats de relació social que evitin, per exemple, situacions de soledat no volgudes. A més, es treballarà per millorar els serveis de qualitat i el treball en xarxa entre les diferents entitats i l’administració, per promoure una atenció més precoç, contínua i integral de la salut mental.

Descarregar

(2)
(1)

Compartir

A les xarxes