dimecres, 20 juliol, 2022 - 14:30

El Prat impulsa un nou model d’habitatge compartit per dignificar l’allotjament temporal d’emergència, alhora que reclama més habitatge social

Cuina allotjament temporal d'emergència

Cuina al principal bloc d'habitatge compartit del Prat

 

  • L’Ajuntament del Prat promou un model alternatiu a l’allotjament en pensions o hostals, que millora i dignifica la situació residencial temporal de les famílies a l’espera d’un habitatge social.

  • L’Ajuntament es va plantejar aquest canvi de model arran del creixement sostingut de les necessitats de reallotjament i la demora de la mesa d’emergències des de 2018 a l’hora d’assignar un habitatge social a les famílies en situació d’exclusió residencial.

  • En total, el Prat compta amb 22 places en habitatges compartits. La majoria d’elles, una quinzena, corresponen al bloc que es va posar en marxa l’any 2019, per fer front al creixement de les demandes d’allotjament temporal. Des de la seva obertura, el principal bloc d’habitatge compartit de la ciutat ha acollit un total de 63 persones, que hi ha passat fins a 6.346 nits.

 

La manca d’habitatge social i assequible, un problema generalitzat arreu del país amb especial impacte en ciutats metropolitanes com el Prat, està comportant un augment del temps d’estada de les famílies en situació d’exclusió residencial en allotjaments temporals d’emergència. Per això, l’Ajuntament del Prat, més enllà de defensar solucions estructurals per ampliar el parc d’habitatge social i assequible a la Generalitat i a l’Estat, està implementant un nou model d’allotjament d’emergència, per dignificar el màxim les condicions en què hi resideixen les famílies.

Si tradicionalment els ajuntaments han optat per cobrir aquesta necessitat a través del pagament de pensions o hostals, el Prat aposta ara perquè les famílies puguin viure en habitatges compartits, en què cada família té la seva pròpia habitació i gaudeix d’intimitat, alhora que hi ha espais comuns dels quals poden fer ús totes les persones que conviuen al bloc. L’objectiu és que les persones puguin estar en espais el més similars possibles a una llar i gaudeixin de la major autonomia per satisfer les seves necessitats quotidianes, per exemple comptant amb cuina per poder-se preparar els àpats a casa.

En total, el Prat compta amb 22 places en habitatges compartits. La majoria d’elles, una quinzena, corresponen al bloc que es va posar en marxa l’any 2019, per fer front al creixement de les demandes d’allotjament temporal, causat principalment per la demora de la mesa d’emergències de la Generalitat a l’hora d’assignar habitatges socials. Les altres 8 places estan ubicades en un altre emplaçament. Des de la seva obertura, el principal bloc d’habitatge compartit de la ciutat ha acollit un total de 63 persones (corresponents a 25 nuclis familiars), que hi ha passat fins a 6.346 nits.

Avui la tinenta d’alcaldia de l’àrea d’Acció Social i Comunitària, Anna Martín, ha visitat el principal bloc d’habitatge compartit d’una quinzena de places, acompanyada de representants de l’empresa que gestiona el bloc fruit d’un procés de licitació pública (Snow Travel), juntament amb l’entitat amb qui col·labora per fer la gestió i acompanyament social de les famílies, Socio Habitatge. A la visita d’avui, hi han assistit Sylvia Zurita, cap de departament de reserves socials de Snow Travel, i Dani Villergas, director de Socio Habitatge.

 

Es dobla el pressupost municipal en allotjaments d’emergència en 4 anys

Segons el marc legal vigent a Catalunya, els ajuntaments de municipis majors de 20.000 habitants han de prestar el servei d’allotjament d’urgència davant de situacions d’exclusió residencial a l’espera que les famílies puguin ser derivades a un habitatge social. Al Prat, és el Servei municipal d’Acció Social i Comunitària el responsable d’aquest servei.

Cal tenir en compte que els allotjaments d’emergències estan concebuts per a estades transitòries, d’entre 6 i 8 mesos, però aquest període es pot prorrogar a l’espera que les meses d’emergències, on recorren les famílies en situació d’exclusió residencial a la recerca d’ajut, els adjudiquin un habitatge social. Aquestes pròrrogues s’estan produint amb freqüència, a causa de les llargues llistes d’espera per a l’adjudicació d’habitatges socials.  Aquest és un dels principals motius pels quals s’ha incrementat d’un 137,5% el nombre de pernotacions al servei d’allotjament d’emergència del Prat entre 2018 i 2021, tenint en compte la quinzena de places del bloc d’habitatges compartits obert el 2019 i les 8 ubicades en un altre emplaçament. Globalment, el nombre de pernotacions ha passat de les 3.621 de 2018 a les 8.601 de 2021 i va assolir el seu pic màxim durant el 2020 en el context de la pandèmia, quan aquesta xifra va arribar a 10.533.

Aquest increment de pernotacions també s’ha traduït en un augment de la partida municipal destinada a allotjament d’emergència. L’Ajuntament ha incrementat d’un 154% el pressupost destinat a aquest tipus d’allotjaments entre 2018 i 2021, passant de 113.844 a 289.054 euros. A més, durant el 2020, en plena pandèmia, el pressupost es va elevar fins a 496.805 euros.

Pel que fa al nombre global de persones beneficiàries, s’ha mantingut al voltant d’un centenar des de 2018, si bé durant el 2020 es va incrementar fins a 256. Així doncs, l’increment de les pernotacions es deu més a l’increment del temps d’estada de les famílies que a l’augment del nombre de beneficiaris. El fet que hi passin més temps fa encara més important la dignificació d’aquests allotjaments temporals. A més, cal tenir en compte que el 78% de les famílies que s’hi allotgen tenen menors a càrrec.

 

Un canvi que millora i dignifica la qualitat de l’allotjament temporal

Per tal de donar suport a aquestes famílies durant la seva estada en allotjaments temporals d’emergències, el model d’habitatges compartits es caracteritza per comptar amb un servei d’acompanyament social dirigit per l’entitat Socio habitatge. Aquest servei, integrat per professionals de l’educació i el treball social, dona suport a la convivència i assessora les famílies pel que fa a les seves diferents necessitats i alhora promou el seu apoderament. D’aquesta manera, es pretén que, durant el període que passin en aquests habitatges, vagin planificant l’etapa que iniciaran en finalitzar-hi la seva estada (pel que fa a habitatge, ocupació, etc.).

També cal destacar que les pròpies característiques dels habitatges compartits, on cada família compta amb una habitació pròpia a més de poder accedir a espais comuns (de cuina, menjador, sala d’estar, bugaderia...), faciliten que la seva estada s’hi puguin realitzar en condicions dignes, amb uns estàndards de qualitat i autonomia majors que en una pensió o en un hostal. A través d’aquest model, també es garanteix que les famílies puguin seguir vivint a l’entorn del Prat amb què estan familiaritzades i evitar que els nens i nenes hagin de canviar de centre educatiu, cosa que no sempre es pot garantir amb el pagament de pensions o hostals, ja que depèn de la disponibilitat de places que tinguin en cada moment a la ciutat.

 

Un model que es vol reforçar de cara al futur amb blocs d’habitatge compartit de patrimoni públic

Des de l’any 2018, el servei d’allotjament d’emergència es licita al Prat per concurs públic. En aquests moments, l’empresa adjudicatària és Snow Travel, que té alhora contractada l’entitat Socio Habitatge per tal de gestionar els habitatges compartits i fer l’acompanyament social de les persones que s’hi allotgen. En el darrer procés de licitació, ja es va incorporar el requisit de gestionar l’estada d’aquestes famílies prioritàriament en habitatges compartits.

L’actual règim de tinença dels habitatges compartits és de lloguer, que es formalitza a través de l’entitat Socio Habitage. Però, una vegada testejat el funcionament d’aquest model, el consistori aposta ara per comprar un edifici amb aquest objectiu i cobrir directament les necessitats d’allotjament d’urgència amb patrimoni propi.  De fet, té previst adquirir, per la via del tanteig i retracte, un edifici per destinar-lo al servei d’allotjament de famílies. Aquest edifici serà rehabilitat per poder acollir famílies i convertir-se en un hotel social. L’Ajuntament està treballant en un projecte d’innovació social per presentar-se a la convocatòria de Fons Europeus oberta pel Departament Drets Socials de la Generalitat amb aquesta finalitat. La inversió en aquests habitatges es podria amortitzar en pocs anys, ja que, en no haver de pagar lloguer pels allotjaments temporals, la despesa regular en aquesta matèria es veuria reduïda significativament.

Descarregar

(2)
(3)

Compartir

A les xarxes