dilluns, 20 juliol, 2020 - 13:45

El Prat, entre els 50 ajuntaments que impulsen la nova Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública

L’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP) vol impulsar la titularitat, propietat i gestió públiques de les xarxes elèctriques i promoure una transició energètica cap a un model just, democràtic i sostenible.

 

Una cinquantena d'ajuntaments catalans, entre ells el del Prat de Llobregat, han sumat esforços per constituir l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP). L’AMEP vol esdevenir una xarxa de municipis i entitats compromesos amb la gestió pública de l’energia. 

Aquest matí s’ha presentat en roda de premsa a Terrassa, amb el suport de mitjans telemàtics, l’inici del procés per constituir l’AMEP. L’acte ha comptat amb la participació virtual d’alcaldes, regidors i portaveus de 10 municipis i 2 entitats, en representació de tots els municipis i organitzacions compromeses amb aquesta iniciativa.

La nova associació té tres objectius principals: impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica; desenvolupar accions per promoure una transició energètica cap a un model energètic que sigui just, democràtic i sostenible; i assessorar els municipis que tinguin aquests mateixos interessos.

El primer pas per impulsar la seva creació ha estat elaborar un protocol d’intencions per constituir l’AMEP, signat per una cinquantena de municipis i entitats, entre ells l’Ajuntament del Prat. En total, als municipis que han subscrit el protocol, entre els quals estan les quatre capitals de província catalanes, hi viuen 2.665.938 persones, el 34,5% de la població catalana.

L'AMEP espera que, en les properes setmanes, es vagin afegint a aquesta iniciativa més ajuntaments, entitats públiques, sectors acadèmics i societat civil organitzada. En aquests moments, ja compta amb l'adhesió de la Xarxa per la Sobirania Energètica i l’Associació de Micropobles de Catalunya.  La previsió és que després de l’estiu s’aprovin els estatuts de l’AMEP als plens municipals dels ajuntaments adherits i que, durant el mes d’octubre, se celebri l’assemblea general constituent de la nova entitat a Terrassa.

 

Contra el model energètic actual

El model energètic actual general grans costos ambientals, socials, econòmics i de salut que, en el context actual d’emergència climàtica, cal modificar per anar cap a una transició energètica que requereix una profunda reforma del model de distribució d’energia elèctrica i de la qual els Ajuntaments són part fonamental. 

 

Per què una Associació de Municipis per l’Energia Pública?

La Unió Europea (UE) ha aprovat un paquet normatiu per regular la transició energètica amb uns objectius concrets per als anys 2030 i 2050, respecte als quals ciutadania, entitats, empreses i administracions tenen molt a dir. En aquest context, els ajuntaments tenen un paper fonamental per liderar aquesta transició, reforçant el seu paper de productors d’energies renovables, tenint capacitat d’intervenció en el mercat i participant en la distribució i comercialització d’energia verda per aconseguir també posar fi a la situació d’oligopoli que ha provocat els preus elevats de les tarifes elèctriques. Per aconseguir-ho, és important adoptar mesures que afavoreixin la municipalització de les xarxes d’electricitat, com es fa en d’altres països d’Europa, afrontant canvis estructurals que permetin a les administracions públiques participar en les activitats  de transport d’energia i en l’operació de tot el sistema.

Volem utilitzar la força del municipalisme per assegurar una transició energètica eficaç i eficient amb el màxim benefici per al planeta i per a la societat que representem i  promoure l’energia verda, local, justa, participada i estalviada. Aquest nou model ha de permetre també un repartiment diferent dels beneficis que genera el sistema, incrementant els ingressos municipals que al final reverteixen en una transició energètica sostenibilitat i justa.

Hem de reclamar el dret de propietat i la gestió de la xarxa de distribució, decidir i prioritzar on es fan les inversions a la xarxa, impulsar les comunitats ciutadanes d’energia i intervenir en les modificacions de les lleis que regulen el sector elèctric.

La proposta d’estatuts, en la qual ja s’està treballant, contempla com a objectius i finalitats:

 • Difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica
 • Desenvolupar accions per impulsar una transició cap a un model energètic just, democràtic i sostenible
 • Intercanviar coneixements i experiències
 • Promoure la col·laboració entre municipis, ajudar-los
 • Interactuar conjuntament amb administracions i altres organitzacions

Les actuacions que podria fer l’AMEP per assolir aquests objectius serien:

 • Crear un marc de treball, de col·laboració i debat amb els municipis
 • Organitzar jornades, seminaris i cursos
 • Promoure iniciatives de debat tècnic, investigació i recerca
 • Participar en xarxes nacionals, estatals i internacionals
 • Incidir en polítiques públiques relatives a l’energia
 • Crear una base documental
 • Facilitar assessorament tècnic i d’assistència jurídica i administrativa

Descarregar

(2)
(1)
(1)

Compartir

A les xarxes