dijous, 10 octubre, 2019 - 09:45

Un servei pioner al Prat

Assessorament a famílies sobre les activitats extraescolars dels infants per factors socioeducatius

Entrenament de Vòlei en el marc del programa municipal Caràcter Esportiu al CEM Julio Méndez del Prat, març 2019

Entrenament de Vòlei que forma part del programa municipal Caràcter Esportiu al CEM Julio Méndez (març 2019)

Es tenen en compte les necessitats socials i emocionals de cada infant, així com els seus interessos i les habilitats que li convé desenvolupar. També es valoren els horaris i la necessitat de conciliació de les famílies. 

El servei vol contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats i a aliniar els objectius educatius de l’escola i les activitats extraescolars, entre d’altres contextos d’aprenentatge dels infants i joves.

 

Per tal que les activitats extraescolars s’ajustin el màxim possible a les necessitats dels infants i les seves famílies, al Prat de Llobregat s’impulsa una iniciativa capdavantera. S’ofereix assessorament i acompanyament socioeducatiu a les famílies sobre les activitats més adients per als seus fills i filles, atenent a diversos factors: les necessitats socials i emocionals de cada nen o nena, els seus interessos i preferències, les habilitats que li convé desenvolupar... També es té en compte la situació de les famílies, com ara els seus horaris i necessitats de conciliació o les seves condicions socioeconòmiques.

Aquest servei d’acompanyament s’inicia quan es convoquen els ajuts municipals per a activitats d’estiu i extraescolars. Aquesta convocatòria  s’ha anat ampliant amb el pas del temps, per contribuir a la igualtat d’oportunitats, i actualment està oberta a tot l’alumnat de la ciutat. L’Ajuntament del Prat ha doblat el nombre d’ajuts durant els darrers 4 cursos. En la darrera convocatòria conjunta d’ajuts per a activitats d’estiu (2019) i extraescolars (2019-2020), s’han concedit 1.400 ajuts per un valor total de 223.490 euros. Fins a 838 (el 59,86%) corresponen a infants derivats d’aquest servei d’acompanyament.

Garantir la igualtat d’oportunitats i aliniar objectius educatius

Els contextos d’aprenentatge dels infants i joves van més enllà de l’escola i impliquen moltes altres esferes de la vida dels infants i joves, com les activitats extraescolars. Per això, és fonamental garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a aquestes activitats educatives, facilitant que l’alumnat en situació de vulnerabilitat tingui les mateixes oportunitats per participar-hi, així com aliniar els objectius educatius dels diferents contextos d’aprenentatge.

Des d’aquest servei, es vol proporcionar un acompanyament socioeducatiu a l’alumnat, les famílies i les entitats que ofereixen activitats extraescolars, amb l’objectiu de donar continuïtat a aspectes del desenvolupament personal de l’alumnat entre les pràctiques educatives que es fan a l’escola i les activitats extraescolars.

La comissió social dels centres educatius, espai que aborda múltiples qüestions referents a les necessitats socioeducatives dels infants -en la majoria de casos, també les activitats extraescolars-, actua com a espai d’interlocució entre les diferents parts implicades. La comissió està integrada pels Equips d’Atenció Psicopedagògica de la Generalitat de Catalunya, personal municipal (de serveis socials i puntualment d’educació) i personal dels centres educatius (Equip Directiu i/o tècnics/ques d’integració social, entre d’altres...)  Alhora, un equip municipal de l’àrea d’Educació es coordina simultàniament amb la comissió social dels centres, les entitats que fan les activitats extraescolars, l’alumnat i les famílies i és qui presta aquest servei d’acompanyament.

Alguns exemples de les activitats extraescolars recomanades

L’equip municipal d’Educació que s’ocupa del servei destaca que ha recomanat diverses activitats vinculades a les Arts en Viu (teatre, dansa, música...) per tal de millorar les habilitats de comunicació i expressió dels infants i incentivar la seva sensibilitat artística. També s’han proposat aquesta mena d’activitats a infants amb diversitat funcional, en tant que contribueixen a millorar les seves habilitats relacionals i d’expressió, així com la seva capacitat de concentració.

Tècniques del servei també expliquen que els esports en equip són aptes per treballar la capacitat de col·laboració i treball conjunt amb d’altres nens i nenes. Si l’esport es practica de forma mixta, també pot servir per fomentar la igualtat de gènere, per exemple si es detecten actituds masclistes entre infants i joves.

Així mateix, destaquen la importància dels esports en equip i, en general, de les activitats grupals per promoure la interculturalitat, cosa especialment important en el cas de nens i nenes que provinguin d’entorns socials i culturals on no es doni aquesta mixtura social.

Orígens i context del servei d’assessorament socioeducatiu

La idea d’impulsar aquest servei d’assessorament va sorgir fa més de 10 anys amb l’objectiu inicial d’apropar-se a la realitat de les persones joves nouvingudes i afavorir la seva integració a la ciutat a través de la realització d’activitats esportives. Amb el decurs dels anys, el servei es va anar modificant i, sota el paraigües del Pla Educatiu d’Entorn, es van anar ampliant  els seus destinataris, així com les activitats ofertades. Si inicialment es prioritzava la promoció esportiva com a activitat extraescolar, més endavant es van incloure més activitats de lleure i culturals.

Aquest servei, juntament amb els ajuts municipals per a activitats d’estiu i extraescolars, s’emmarca en una de les principals línies d’actuació de l’Ajuntament del Prat: promoure la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació i la cultura. Amb aquest objectiu, s’impulsen programes municipals capdavanters com IntersECCions, per promoure els vincles entre el món educatiu i cultural amb la comunitat, o Arts en Viu, que vol facilitar l’accés i  incentivar la participació ciutadana en les activitats de música, teatre, circ o dansa.

Descarregar

(2)
(4)

Compartir

A les xarxes