dimecres, 18 abril, 2018 - 09:30

Més de 5.500 persones ateses i més de 3.000 casos en dues dècades

20 anys del programa capdavanter de mediació ciutadana i reparadora del Prat de Llobregat

El programa de mediació ciutadana i reparadora del Prat, el primer de l'Estat, fa 20 anys

Davant de les infraccions de l’ordenança de convivència i civisme, la mediació reparadora ofereix fórmules alternatives a les sancions econòmiques, com el desenvolupament d’activitats en benefici de la comunitat. El nivell de reincidència és mínim i se situa per sota del 5%.

Amb la mediació ciutadana i comunitària, s’aborden conflictes entre persones, grups o entitats -que no impliquen infraccions de l’ordenança-, a partir del diàleg i l’assumpció de responsabilitats de les parts.

 

Fa dues dècades, l’Ajuntament del Prat va ser el primer de Catalunya i d’arreu de l’Estat en iniciar un programa municipal de mediació ciutadana i reparadora, amb l’objectiu d’abordar i resoldre conflictes entre diferents persones, grups o entitats. Al llarg d’aquests 20 anys, el programa ha atès un total de 3.032 casos, en què han participat 5.467 persones. 

Quan van néixer a finals dels anys 90, el programa de mediació ciutadana i reparadora del Prat era d’àmbit exclusivament municipal. Això va canviar l’any 2010, quan la Diputació de Barcelona va impulsar un programa amb aquest objectiu, al qual s’hi han sumat durant els darrers anys diversos municipis de la província, inclòs el Prat de Llobregat, que hi ha aportat la seva experiència i bagatge. Sota l’impuls de la Diputació de Barcelona, que ha contribuït a difondre el projecte entre la ciutadania i a reforçar els equips de mediació, també ha crescut el programa del Prat. Durant el 2017, el programa de mediació ciutadana i reparadora van atendre 574 persones al municipi, xifra que duplica les que s’atenien abans de l’any 2010.

Aquest programa és una de les línies d’intervenció del Servei de Mediació Ciutadana i Comunitària de l’Ajuntament del Prat, que també desenvolupa una intensa tasca de formació, informació, difusió i sensibilització per prevenir els conflictes.

La mediació reparadora

L'objectiu de la mediació reparadora és abordar els conflictes derivats d'una infracció de l’ordenança de convivència i civisme, a través de fórmules alternatives a la sanció econòmica per reparar i restaurar el dany causat a les persones afectades o a la comunitat en general. Les infraccions més freqüents estan relacionades els animals domèstics, els graffitis o pintades, els incidents a l’espai públic, la tinença de tòxics, els sorolls, etc.

Cal destacar que les persones que participen en processos de mediació sempre ho fan des de la voluntarietat. Durant el 2017, han participat al programa de mediació reparadora 200 persones, corresponents a 147 casos. La majoria de participants del programa (el 64%) són homes, front el 36% de dones. Per edats, el segment més nombrós és el comprès entre els 31 i els 64 anys (57%), seguit dels joves de 18 a 30 anys (17%). També cal destacar que el 80% de participants tenen la nacionalitat espanyola i el 20% l’estrangera.

Mitjançant el programa, es pretén que els participants assumeixin les seves responsabilitats, reflexionant sobre els fets i les seves conseqüències, i es comprometin a millorar la seva conducta en el futur, no repetint la infracció comesa. De fet, el nivell de reincidència de les persones que passen pel programa de mediació reparadora és mínim i se situa per sota del 5%.

Els participants del programa de mediació reparadora també han de realitzar alguna acció per mostrar el seu compromís de reparar el dany causat. Segons el tipus d’infracció comesa, realitzen activitats de tipologies molt diverses: educatives, esportives, mediambientals, solidàries, de manteniment de la ciutat, de prevenció de conductes addictives, d’inclusió social, d’atenció i suport a la gen gran, als joves... Aquestes activitats es realitzen amb la col·laboració de diferents entitats de la ciutat, així com de diverses àrees municipals.

A més, l’Ajuntament del Prat col·labora amb el desenvolupament de diversos programes del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (vinculats a justícia juvenil, mediació penal d’adults o mesures penals alternatives), que també tenen per objectiu la restauració del dany causat i l’assumpció de responsabilitats. En els casos dependents de la Generalitat, els participants han comès una infracció d’ordre penal, definida legalment com a falta o delicte, que va més enllà de la infracció de l’ordenança de civisme.

La mediació ciutadana i comunitària

El programa de mediació ciutadana ofereix a les parts implicades en un conflicte (persones, grups, entitats...) un espai de diàleg per abordar la seva situació de forma constructiva. Al llarg del programa, es promouen processos de millora de les relacions i de la comunicació entre les parts per pacificar la seva convivència, fomentant que cadascuna d’elles assumeixi la seva pròpia responsabilitat en el conflicte.

La majoria de casos corresponen a conflictes veïnals i familiars, però també s’aborden d’altres vinculats a l’àmbit escolar, associatiu, a la convivència en l’espai públic o a activitats econòmiques. En total, durant el 2017, s’han abordat un total de 184 casos, en què han participat 374 persones.

Cal tenir en compte que les persones que participen en programes de mediació vénen derivades de la policia local o de les diverses àrees municipals, així com d’entitats i organitzacions de la ciutat. D’aquí la importància d’establir un protocol de mediació reparadora, que s’ha elaborat durant el 2017 amb la col·laboració de diferents departaments i entitats de la ciutat, consolidant aquest programa capdavanter.

Descarregar

(2)
(2)

Compartir

A les xarxes