dimarts, 1 juny, 2021 - 12:30

Ple municipal del Prat del mes de juny

 

El ple municipal es podrà seguir a través del canal Youtube de l'Ajuntament i també a través de elprat.tv.

 

El ple municipal ordinari del mes de juny tindrà lloc demà, dimecres dia 2, a partir de les 18 h. Com s’ha vingut fent en els darrers plens, tots els regidors i regidores assistiran presencialment al Saló de Plens, però, per tal de mantenir les distàncies de seguretat, es repartiran també per l’espai habitualment reservat per al públic.

El ple es podrà seguir en directe per mitjans telemàtics, a través del canal que té l'Ajuntament a Youtube, on es podrà recuperar immediatament després de la seva finalització. A més, es podrà seguir a través de elprat.tv.

L’ordre del dia complet de la sessió és el següent:

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Alcaldia

2.- Modificació de la designació del representant en el Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector de l'eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda Sud-Aeroport del Prat de Llobregat (18064/19).

3.- Modificació de la designació de representants en el Consell de Centre de

Normalització Lingüística (exp. 18064/19).

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

4.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/21 (exp. 16982/21).

Govern Obert i Innovació

5.- Aprovació de la xifra de població i dades estadístiques del Padró d'habitants a 1 de gener de 2021 (exp. 10566/21).

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

6.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.

7.- Donar compte de l'informe morositat, 1r trimestre 2021 (exp. 12568/21).

 

DECLARACIONS I MOCIONS

8.- Moció de suport a favor de l'aixecament del bloqueig a Cuba per part dels Estats Units d'Amèrica.

9.- Moció sobre l'escalada de violència a Palestina.

10.- Moció per a la implantació de la salut bucodental integral en l'àmbit de la sanitat pública.

11.- Moció per un control ètic de la població d'aus al Prat.

12.- Moció per un pla d'inversió en infraestructures hídriques de canalització, de desguàs i de reg als camps del Parc Agrari.

13.- Moció contra els nous peatges a les autovies i en les autopistes de l'Estat desprès de la seva liberalització.

 

14.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes