dimarts, 4 febrer, 2020 - 11:15

Ple municipal del mes de febrer

Demà, dimecres 5 de febrer, se celebra el Ple Municipal ordinari del mes de febrer. Començarà a les 18.00 h al Saló de Plens de l’Ajuntament del Prat. L’ordre del dia de la sessió és el següent:

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

2.- Aprovació definitiva de les bases reguladores específiques de subvencions de les àrees vinculades als serveis a les persones (exp. 32478/19).

Habitatge

3.- Aprovació de la gestió del servei públic de l'Oficina Municipal d'Habitatge per la societat municipal Prat Espais, SLU, any 2020 (exp. 269/20).

4.- Aprovació inicial de les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer social, any 2020 (exp. 1362/20).

 

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

Espai Públic

5.- Modificació del projecte d'obres i del contracte del Teatre de l'Artesà (exp. 32244/19).

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

6.- Donar compte de l'informe emès per la intervenció municipal en data 14 d'octubre de 2019 (exp. 1142/20).

7.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia dictats en matèria de cartipàs.

8.- Donar compte d'altres acords, resolucions i/o assumptes de competència plenària.

 

MOCIONS

9.- Moció per a la instal·lació de llambordins o plaques stolpersteine en record a les persones del Prat de Llobregat deportades als camps de concentració nazis.

10.- Moció per a la inserció d'una casella als impresos de les sol·licituds a l'Ajuntament  del Prat per poder escollir ser contestat en castellà.

11.- Moció per a la creació de càpsules formatives en matèria de dret laboral i la seva  inclusió en el catàleg d'Activitats i Serveis Educatius del Departament d'Educació de l'Ajuntament del Prat per al alumnat a partir de 16 anys.

12.- Moció en defensa de la concertació territorial i de l'ocupació.

13.- Moció a instància de la Taula d'Habitatge per a l'ampliació del parc d'Habitatges protegits en sòl urbà consolidat.

 

14.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes