dimarts, 28 febrer, 2023 - 10:00

El ple municipal de març se celebra demà

 

El ple municipal ordinari del mes de març tindrà lloc a la Casa de la Vila demà, dimecres dia 1, a partir de les 18 h. 

 

La sessió plenària, que tindrà lloc a la Casa de la Vila, es podrà seguir telemàticament en directe pel  canal de Youtube de l’Ajuntament  i el elprat.tv. A més,  en finalitzar el ple, es podrà accedir a la videoacta corresponent, que constarà del vídeo del ple subtitulat. La videoacta es podrà consultar tant al canal de Youtube de l’Ajuntament com a l’espai web actes.elprat.cat.

 

L’ORDRE DEL DIA de la sessió és aquest:

 

I.- PART RESOLUTIVA

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

 

Alcaldia

2.- Modificació de la designació de representant en la Fundació Rubricatus (exp.18064/19).

Oficina Pressupostària

3.- Correcció d'errades materials en el pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici econòmic de 2023 (exp. 36279/22). 

Gestió Tributària

4.- Concessió de beneficis fiscals per a les obres i instal·lacions de millora de la climatització a diversos centres educatius (exp. 4739/23).

Organització i Qualitat

5.- Aprovació de la denominació de Parc de la Barceloneta i plaça Camí de la Fàbrica a dos espais públics de la ciutat (exp. 4277/23).
6.- Informar favorablement del canvi de denominació de l'Institut El Prat de Llobregat per Institut Rosa Ribas Parellada (exp. 4198/23).

Contractació i Compres

7.- Retrotreure les actuacions i modificar la documentació de l'expedient de licitació del contracte de serveis de gestió integral i funcionament de les escoles bressols municipals La Blaveta, Cabusset i Sol Solet, 3 lots (exp. 34628/22).

Desenvolupament Econòmic
8.- Aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal Cooperatiu del Prat de Llobregat (exp. 20048/22).

Comerç i Turisme
9.- Modificació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, per a activitats realitzades durant el període 2021-2023 (exp. 6683/23).

 

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

 

Espai Públic

10.- Licitació del contracte d'obres de la nova residència assistida i centre de dia per a la gent gran del Prat de Llobregat (exp. 35458/22).

Acció Ambiental i Energia

11.- Aprovació de la primera proposta de l'Estratègia alimentària municipal (exp. 6326/23).

 

C.I. DE SERVEIS A LES PERSONES

 

Acció Comunitària i Drets Humans

12.- Aprovació inicial de les bases per a l'atorgament de subvencions de suport a la millora de l'accessibilitat de les comunitats de propietaris del barri de Sant Cosme, anys 2023-2026 (exp. 42759/22).

Assumpte sense dictaminar

13.- Compromís de cessió d'una porció de terreny de la finca municipal de Cal Gana per a la construcció del nou equipament sanitari de substitució del CAP Disset de setembre (exp. 7437/23).

Assumptes sobrevinguts
 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ
 

Alcaldia

14.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.
15.- Presa de coneixement de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2022 (exp. 14358/22).

 

DECLARACIONS I MOCIONS

 

16.- Declaració institucional amb motiu del Dia internacional de les Dones 2023 (exp.7227/23).
17.- Moció sobre la il·legitimitat i il·legalitat dels tribunals franquistes i de condemna institucional de les sentències del tribunal de orden público.
18.- Moció d'adhesió al projecte Viopet.
19.- Moció per promoure els desallotjaments i per l'adopció de mesures contra les okupacions d'immobles.

 

20.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes