dimarts, 15 desembre, 2020 - 12:00

El darrer ple municipal de l’any al Prat tindrà lloc demà amb el suport de mitjans telemàtics

Al ple de demà, és previst el debat i votació del Pressupost municipal de 2021.

 

Demà, dimecres dia 16, tindrà lloc el Ple Municipal ordinari del mes de desembre, el darrer d’aquest any 2020. Començarà a partir de les 18 h i es realitzarà amb el suport de mitjans telemàtics. Presencialment, acudiran al Saló de Plens de l’Ajuntament del Prat únicament l’alcalde i els portaveus dels diferents grups municipals, mentre que la resta de regidors i regidores hi participaran telemàticament.

El ple telemàtic es podrà seguir per streaming a través de ElPrat.tv.

Entre d’altres punts de l’ordre del dia, demà és previst el debat i votació del Pressupost Municipal de 2021. L’ordre del dia complet de la sessió és el següent:

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Gestió Tributària

2.- Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals i dels preus públics per a l'exercici econòmic de 2021 (exp. 24313/20).

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

3.- Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici econòmic de 2021 (exp. 27983/20 ).

4.- Aprovació del compte general corresponent a l'exercici econòmic de 2019

(exp.15059/20).

5.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp. 21521/20).

Recursos Humans

6.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla i del catàleg retributiu de llocs de treball (exp. 35246/20).

 

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

Urbanisme

7.- Aprovació de l'acta de delimitació del terme municipal amb Viladecans (exp.

11366/16).

Acció Ambiental i Energia

8.- Nomenament de la Tinenta d'Alcalde d'Acció Ambiental i Energia com a vocal del patronat de la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM) (exp. 20088/20).

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

9.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, adoptats des de l'últim Ple.

10.- Donar compte de l'informe de morositat, tercer trimestre 2020 (exp. 10806/20).

11.- Donar compte del Pla de control financer corresponent a l'exercici 2020 (exp. 15013/20).

 

12.- PRECS I PREGUNTES

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes