Que es?

Servei de suport i recolzament tant pels comerços existents, com per generar la implantació de noves iniciatives econòmiques. És donarà un paper preponderant a l’economia social en l’activitat econòmica del barri, i aconseguir l’atracció de noves activitats iniciatives emprenedores.

L’objectiu és incrementar l’activitat econòmica del Barri de Sant Cosme. Aquest servei està englobat en el Programa Treball als Barris, impulsat per l’Àrea de Promoció Econòmica i finançat pel Servei Català d’Ocupació (SOC), es incrementar l’activitat econòmica al barri.

Ara més que mai, sabem de la importància que té la vida als nostres carrers, que les persones es sentin acompanyades i cuidades, tenir una xarxa de suport amb el nostre veïnat i botigues de barri.

Que ofereix?

Tenint en compte la conjuntura econòmica i els nous modes de consum, els últims anys s'ha produït una progressiva destrucció dels comerços del barri que genera una imatge poc atractiva i afavoreix a la seva estigmatització.

Per poder donar suport als comerços i ajudar a la promoció de noves iniciatives, una persona tècnica de comerç, s’ubica al barri per apropar l’Àrea de Promoció Econòmica als comerços i treballar de manera integral amb el Pla Estratègic de Sant Cosme.

Els objectius que ens marquem:

  • Potenciar la participació dels comerciants en el teixit social del barri, a través de l’associacionisme i dinamitzar la associació de comerciants de Sant Cosme.
  • Millorar la comunicació entre les empreses situades a Sant Cosme i l’Ajuntament del Prat.
  • Fomentar actuacions integrals en matèria de desenvolupament econòmic.
  • Promoure l’assentament de entitats d’economia social al barri.
  • Donar suport tècnic als comerços i  les empreses situades al barri.
  • Prospecció de l’empresa i comerç del barri, avaluació de la seva projecció futura i treball de propostes de millora.

A qui s’adreça?

  • A les persones responsables dels comerços.
  • Entitats, Fundacions i Projectes que treballen o volen treballar en el Barri de Sant Cosme.
  • Emprenedors/es que es vulguin ubicar al barri.

Com s’hi pot accedir?

A través de la OMISC

El cost del servei?

Es gratuït