A Sant Cosme tenim un pla, el Pla Estratègic Municipal de Sant Cosme 2020 – 2030. Aquest pla té com a objectius principals:

 •  Millorar la qualitat de vida de les veïnes i veïns del barri, amb més oportunitats educatives, laborals, econòmiques, de salut.
 •  Que el veïnat del barri participi de forma activa en les accions i projectes comunitaris, sent protagonista principal del procés de millora de Sant Cosme
 •  Optimitzar la organització dels equips municipals que intervenen en el barri, treballant més conjuntament d’acord amb el que recull el Pla Estratègic. També treballarem mes conjuntament amb entitats i serveis d’altres administracions.

Per aconseguir aquests objectius s’han unificat els diversos serveis municipals de Sant Cosme, fent que l’equip del Pla d’Actuació Sant Cosme (PASC) i l’equip de serveis socials (EBAS Sant Cosme) s’unifiquin en la nova Secció d’Actuació Integral (SAI). De la mateixa manera les àrees municipals també desenvolupen les actuacions i projectes del Pla Estratègic conjuntament amb la Secció d’Actuació Integral.

D’aquesta forma millorem la coordinació i el treball conjunt dels professionals municipals que treballen al barri i amb la resta de professionals d’altres àrees i serveis municipals.

L’equip del Pla Estratègic Sant Cosme treballa per aconseguir els següents reptes:

 • Garantir la mirada de les desigualtats i la singularitat de Sant Cosme en els plantejaments estratègics de futur de la ciutat.
 • Definir una organització municipal de proximitat, flexible i eficaç.
 • Corresponsabilitzar el conjunt de les administracions en la millora del barri de Sant Cosme
 • Participació, coproducció i acció comunitària. Implicar al conjunt de veïnes i veïns del barri en la seva transformació, enfortint el teixit associatiu
 • Acabar amb l’estigmatització del barri i generar referents positius

Aquests reptes es concreten en cinc àmbits de treball, que desenvolupen un total de 121 actuacions.

 • Millorar els indicadors de benestar social, d’equitat i de cohesió del barri.
 • Garantir la seguretat i la convivència a l'espai públics i a les comunitats de veïns i veïnes.
 • Assegurar el desenvolupament econòmic del barri, amb oportunitats de futur laboral.
 • Garantir la funció social de l'habitatge, la seva accessibilitat i qualitat, i el control públic
 • Fer un barri més habitable, saludable i connectat amb el conjunt de la ciutat.

Fitxes relacionades

El barri de Sant Cosme. El punt de partida.

Diagnosi i situació del barri de Sant Cosme

Projectes compartits

Projectes que es desenvolipen a sant Cosme i que són compartit amb altres àrees o...

OMISC, oficina municipal d'informació de Sant Cosme

OMISC, oficina municipal d'informació de Sant Cosme