El conjunt d’indicadors demogràfics, culturals, socials, econòmics i convivencials situen a Sant Cosme en una posició diferenciada i que mereix ser tractat d’acord amb la seva singularitat per tal de revertir les desigualtats, per pal·liar la vulnerabilitat en termes de cohesió social i per millorar la seguretat de les persones. 

El barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat està situat al sud-est del nucli urbà, amb una superfície de 50 Ha. Està clarament delimitat per l’Avinguda Onze de Setembre, l’Avinguda del Remolar i el Camí de Cal Monés que és l’antiga carretera de l’aeroport que actualment connecta amb la B-203 o carretera de la platja. El barri actual té un caràcter homogeni a nivell urbanístic, clarament visible per la trama viària i la tipologia de les seves edificacions, és de trama ortogonal, amb eixos viaris amplis i arbrats. Però Sant Cosme no ha estat sempre així. Té el seu origen en les promocions d’habitatges públics que entre l'any 1962 i 1967, La Obra Sindical del Hogar (OSH), va començar a edificar als terrenys adjacents a l’aeroport. Aquest polígon de promoció pública d'habitatges va anar adreçat a acollir a les famílies provinents dels barris de barraques de Montjuïc i de les famílies afectades per les riuades dels anys 60 als municipis del delta del riu Llobregat.

El Sant Cosme actual és hereu d’aquella situació, té més de 50 anys i ha viscut moments determinants en la seva història que el fan especialment singular i sensiblement diferent a d’altres barris metropolitans (construïts als voltants de la ciutat de Barcelona la segona meitat del segle XX) i especialment de barris molt similars com Camps Blancs a Sant Boi de Llobregat o Pomar a Badalona que també es varen crear originàriament per allotjar les famílies barraquistes de Barcelona. La seva història té moltes similituds amb ells però alhora té elements singulars que el diferencien com són la proximitat a infraestructures com l’Aeroport de Barcelona i les seves infraestructures viàries, les dificultats de construcció i gestió dels habitatges públics i la vulnerabilitat social de la seva població.

La població de Sant Cosme viu en 2.551 habitatges en 292 escales. Això fa que la mitjana d’habitants per habitatges a Sant Cosme sigui de 2,96 persones per habitatge (i a la sisena i setena fase de 3,70 persones per habitatge, mentre que al conjunt del Prat és de 2,68 persones per habitatge. A més, al barri s’agrupen la majoria d’habitatges amb un padró superior als 8 membres per domicili, en 64 habitatges, d’un total de 102 en tot el Prat.

La major part de veïnat viu en 2.346 habitatges en blocs que provenen d’una remodelació urbanística de la totalitat del barri realitzada per fases, que es va iniciar l’any 1987 i va durar fins el 2005. En aquesta remodelació el 100% d’habitatges construïts varen ser en concepte de promoció pública i que tenen o han tingut un grau de protecció oficial.

La resta d’habitatges són de la promoció de Remolar Sud (passeig Joan Carles, I) amb un total de 205 habitatges que van ser construïts al voltant de la darrera dècada.

Fitxes relacionades

Projectes compartits

Projectes que es desenvolipen a sant Cosme i que són compartit amb altres àrees o...

OMISC, oficina municipal d'informació de Sant Cosme

OMISC, oficina municipal d'informació de Sant Cosme