Servei d'Acció Comunitària

Acció Comunitària

Què és?

L’acció comunitària és aquella que pretén transformar diferents situacions socials col·lectives mitjançant la organització i l’acció associativa, la cooperació i la solidaritat.

La participació de les veïnes i veïns en les accions comunitàries que es fan al barri afavoreixen la convivència i milloren les condicions i les relacions socials de les persones que hi viuen.

La resiliència del barri davant de la complexitat social té molt a veure amb la fortalesa del teixit social, la capacitat organitzativa i els lideratges comunitaris.

El Barri de Sant Cosme és característic pels vincles relacionals entre el veïnat, el teixit associatiu i la implicació històrica del conjunt de veïnes i veïns en la participació i  coproducció que s’ha dut a terme des dels inicis dels anys 70.

Gracies a totes les persones que integren el barri de Sant Cosme i el seu compromís es pot parlar d’un barri dinàmic, digne, cohesionat i que es mou per la comunitat amb una forta participació i co-responsabilitat ciutadana.

L’Equip del Pla Estratègic de Sant Cosme col·labora i defineix activitats comunitàries  en conjunció amb promoció social, convivència i cultura impactant de manera positiva i fomentant la participació de diferents entitats i agents del barri.

Què ofereix?

El servei d’acció comunitària pretén potenciar vincles relacionals entre el veïnat i el teixit comunitari i associatiu així com implicar el conjunt de veïnes i veïns en la participació, coproducció i acció comunitària. L’equip d’acció comunitària està format per professionals amb mirada cap al teixit social, la capacitat organitzativa, els lideratges comunitaris i la democratització de les relacions dins la comunitat.

Els principals objectius del servei d’acció comunitària son:

  • Promoure la participació i la vinculació als espais i processos comunitaris.
  • Promoció d’ entitats i referents del barri com a motor de l’acció comunitària al territori.
  • Enfortiment a entitats  i teixit associatiu en les seves finalitats
  • Dinamització cultural del barri
  • Suport, impuls i seguiment de projectes amb impacte positiu a Sant Cosme.
  • Activació de l’agenda comunitària del barri de Sant Cosme

 

El Servei d’Acció comunitària ofereix Atenció i orientació a entitats per tal de proporcionar suport i acompanyament, reforçant les seves activitats quotidianes, espais grupals i empoderament comunitari.

També impulsa la Taula Comunitària de Sant Cosme: un espai participatiu d’intercanvi compartit pel teixit associatiu  i veïnal on es recull i s’elaboren les actuacions, propostes idees i suggeriments del conjunt de veïnes i representats de les entitats que hi participen.

A qui s’adreça?

Entitats i serveis ubicats al barri de Sant Cosme i a tota la ciutadania interessada.

Com s’hi pot accedir?

A través de l’Oficina Municipal d’Informació de Sant Cosme (OMISC).

Cost del servei

Gratuït

Entitats participants

Amics del Modelisme Ferroviari del Prat

Av. del Canal 0075, BX
Tel: 639530861 | Web | Mail | Facebook

Associació de Gent Gran Delta del Llobregat

C. del Riu Llobregat 0094
Tel: 933701456

Asociación Salvadoreña en Catalunya ( Asca)

C. del Riu Anoia 0067, 04 01
Mail

Associació Veïns San Cosme i San Damián

C. del Riu Ebre 0001
Tel: 933795447 | Mail | Facebook

Fitxes relacionades

Servei de convivència i veïnatge

Assessorament en qüestions de convivència i gestió comunitària.

OMISC, oficina municipal d'informació de Sant Cosme

OMISC, oficina municipal d'informació de Sant Cosme