L’equip de la Secció d’Actuació Integral de Sant Cosme està format per 25 professionals que estan organitzats en 5 serveis i 14 equips de treball.

Tot seguit el llistat dels serveis i equips amb els projectes que es realitzen

SERVEIS

EQUIPS

PROJECTES

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

EQUIP INFORMACIÓ I ATENCIÓ EQUIP D’ACOLLIDA I URGÈNCIES SOCIALS

EQUIP DE COMUNICACIÓ

Atenció Ciutadana i orientació OIAS 

Oficina de tràmits. Projecte de gestió d’ajuts OIAS-OMISC 

Pla de Comunicació 

Suport OME 

Gestió i seguiment de queixes i peticions veïnals 

 

SERVEI DE CONVIVÈNCIA I VEÏNATGE

 

EQUIP VEÏNATGE

 

Projecte d’actuació de comunitats vulnerables 

Projecte d’arranjament de comunitats i habitatges (salubritat, accessibilitat i eficiència energètica) 

Campanyes de Bon veïnatge 

 

EQUIP CONVIVÈNCIA

 

Acompanyament Pla de Xoc 

Gestió i prevenció de conflictes en l’espai públic 

Campanyes de convivència 

Mediació Comunitària 

Gestió i seguiment de queixes i peticions veïnals vinculades a conflictes comunitaris 

 

EQUIP HABITATGE

 

Projecte d’actuació de famílies amb suport per la regularització dels habitatges.  

Promoció de Plans de Treball per Regularitzacions de situacions residencials anòmales  

Suport en matèria d’ajuts a l’habitatge. 

Suport Comissions d’habitatge 

 

SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ I ACOMPANYAMENT SOCIAL

 

EQUIP ACCIÓ COMUNITÀRIA

Projecte de suport i assessorament entitats 

Desenvolupament de Projectes Culturals i educatius (Cultura Popular, Mediació Cultural, Arts en viu,...) 

Desenvolupament Taula Comunitària i grups de treball 

Promoció d’entitats i referents comunitaris 

Suport i seguiment comunitari als Projectes del Pla Estratègic de Sant Cosme.

EQUIP D’ORIENTACIÓ A DONA I LGTBI+

 

Promoció de Grups de Dones: Dones Sàvies 

Promoció de la Salut de la dona i la família: Romi Sastipen 

Sensibilització en el marc de l’Agenda Comunitària i del Pla Educatiu d’Entorn. 

Desenvolupament de projecte de promoció d’igualtat de gènere

 

EQUIP D’ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA AMB INFÀNCIA I FAMÍLIES

 

Suport al desplegament del PEESC 

Elaboració Projecte Infància i Famílies 

Escolarització i criança en la petita infància (0-6) 

Acompanyament i suport a l’èxit Escolar (Promociona) 

Alfabetització i formació d’adults en el marc de les escoles del barri. 

Incorporació de les famílies a la dinàmica de les comunitats educatives 

Desenvolupament Interseccions

Construcció de xarxes educatives en el marc Comissions Socials de les Escoles del Pla Educatiu d’Entorn 

 

EQUIP D’ACOMPANYAMENT JOVES

 

Elaboració Projecte Joves SC 

Acompanyament a Joves de famílies vulnerables 

Projecte de promoció d’oci positiu i acció cultural.  

Promoció de l’accés a l’activitat cultural i esportiva 

Projecte d'acompanyament educatiu i laboral 

Aplicació Pla Jove a barri SC 

Acompanyament a la formació postobligatòria i a l’ocupació 

 

EQUIP D’ATENCIÓ A GENT GRAN I DEPENDÈNCIA

 

Projecte de detecció i lluita contra l'exclusió Residencial 

Antenes Sant Cosme es cuida 

SAD Sant Cosme- Super illa social 

Taula de Gent Gran

 

EQUIP DE SALUT COMUNITÀRIA

Posada en marxa Taula de Salut Comunitària 

Impulsar accions conjuntes entre agents de salut i agents educatius, socials, esportius 

Aplicació i adaptació de mesures de salut municipals 

Salut sexual i reproductiva 

Nutrició i alimentació 

Hàbits saludables i activitat física  

 

SERVEI DE SUPORT A L’ACTIVITAT ECONÒMICA I OCUPACIÓ

 

EQUIP D’ORIENTACIÓ LABORAL I GARANTIA DE RENDES

 

Orientació de prestacions 

Desenvolupament del servei d’Ocupació 

Projecte d’inserció laboral Treball als Barris 

Sessions grupals informació prestació 

 

EQUIP D’ACTIVITAT ECONÒMICA

Desplegament i concreció de l’estratègia d’activitat econòmica de la ciutat al barri. 

Suport a la xarxa comerç. Alineament de les avantatges dels comerços de la resta del municipi al Barri.  

Persianes Obertes. Projecte de captació  de locals i de foment de nous usos de locals 

Projecte de col·laboració amb Entitats i fundacions per la recerca de projectes que puguin tenir implementació al Barri.  

 Foment projectes transversals “Co-working”  

 Projecte de desenvolupament de l’economia social i cooperativa 

 

SECRETÀRIA TÈCNICA DEL PLA ESTRATÈGIC DE SANT COSME

 

EQUIP DE SUPORT AL DESPLEGAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE SANT COSME

Elaboració de Suport als equips i espais de coordinació 

Concreció de les taules, grups i espais de participació comunitària i coordinació tècnica. 

Suport tècnic a l’Espai de relacions Institucionals 

Suport tècnic a l’execució del Pla de Comunicació 

Suport tècnic a l’avaluació i seguiment del PESC. Creació d’Indicadors 

 

El barri de Sant Cosme. El punt de partida.

Diagnosi i situació del barri de Sant Cosme

Projectes compartits

Projectes que es desenvolipen a sant Cosme i que són compartit amb altres àrees o...

OMISC, oficina municipal d'informació de Sant Cosme

OMISC, oficina municipal d'informació de Sant Cosme