Equipament cívic Delta de Llobregat

L’Equipament cívic Delta del Llobregat està adscrit a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família, es va inaugurar l’any 1994 i compta amb un Casal de gent gran i un Casal cívic.

Casals de gent gran
Destinat al col·lectiu de les persones grans. Té com a finalitat promoure el seu benestar i  la seva participació com a membres actius de la societat. Dins del marc del civisme com a eix vertebrador, ofereixen als usuaris serveis i activitats i col·laboren amb el teixit associatiu  cedint a les entitats l’ús d’espais per fer activitats de caire cívic i social.

Casal Cívic
És un espai públic obert a tothom: joves, grans, infants i entitats, on participar en diferents activitats: tallers, conferències,  exposicions, etc., que permeten relacionar-se, fomentar les aficions, ampliar coneixements i formar part d’un projecte col·lectiu. Ofereix un seguit de recursos per reforçar projectes dirigits a la millora de la comunitat, fomentar el desenvolupament integral de la persona, promoure els valors cívics i donar suport al teixit associatiu en el seu compromís amb la societat.