Consell Municipal de la Joventut (CMJ)

Què és? 

El Consell Municipal de Joventut del Prat de Llobregat és un òrgan d'informació, consulta i participació democràtica per als joves de la ciutat i les seves associacions.

Va néixer el 10 de març del 2011, amb la voluntat de potenciar la interlocució i implicació de la joventut en els diferents àmbits de la vida política local. Algunes de les funcions del Consell són:

  • Analitzar i debatre les polítiques de joventut.
  • Proposar, suggerir i col·laborar sobre problemes concrets de la ciutat que afecten especialment als joves.
  • Fomentar l'associacionisme juvenil.
  • Impulsar la col·laboració i la cooperació entre entitats que treballin en temes de joventut.

Quan es va constituir?

El març del 2011.

Qui en forma part?

El Consell està presidit per l'alcalde del Prat o bé per la persona a qui es delegui i ostenti el càrrec de la vicepresidència, en aquest cas, la Regidora de Joventut. Té un ampli ventall de joves membres de les diferents forces polítiques amb representació municipal, sindicats, membres d'associacions juvenils, de l'àmbit social, cultural i esportiu, estudiants representants dels centres d'educació secundària de la ciutat i diferents joves a títol individual.

Calendari de reunions

Els membres del Consell es reuniran un mínim de 3 cops l'any per tractar els diferents temes que poden ser d'interès per als joves. Paral·lelament, es preveu la creació de taules joves que aprofundeixin en àmbits temàtics més concrets.

Reglament del Consell

Reglament del Consel (pdf - 82357 bytes)

Actes i ordres del dia

Acta signada 09/11/2017 (pdf - 2032572 bytes)

Acta signada 06/07/2017 (pdf - 2642905 bytes)

Acta signada 30/03/2017 (pdf - 6653979 bytes)

Acta reunió 16/12/2016 (pdf - 71969 bytes)

Acta signada reunió 16/12/2016 (pdf - 507860 bytes)

Ordre del dia 16/12/2016 (pdf - 291357 bytes)

Acta reunió 20/03/2013 (pdf - 240164 bytes)

Acta reunió 31/05/2012 (pdf - 255836 bytes)

Ordre del dia 31/05/2012 (pdf - 141691 bytes)

Acta reunió 19/01/2012 (pdf - 255695 bytes)

Ordre del dia 19/01/2012 (pdf - 426164 bytes)