Beques del ministeri d'educació 2024

El Ministeri d'Educació i Ciència concedeix cada any beques dedicades al suport dels i les estudiants d'ensenyaments postobligatoris.

Del 19 de març al 10 de maig de 2024 per a qualsevol dels estudis.

  • DNI, NIE o Certificat de Ciutadans UE de tots els membres computables de la família majors de 14 anys que convisquin en el mateix domicili familiar.
  • Número de compte on l’estudiant sigui titular o cotitular.

Altres documents

  • Carnet de família nombrosa
  • Certificat de discapacitat

Primera fase (març - maig)

Per  a la concessió de les beques, en la sol·licitud s'ha d'especificar la unitat familiar (quantitat de persones que conviuen en una mateixa llar: pare, mare, avis i àvies, germans i germanes...). A partir d'aquesta dada, el Ministeri calcula la quantitat d'ingressos que hi ha en aquella llar, i decideix si s'atorga o no la beca, i en cas afirmatiu quina quantitat dóna.

La sol·licitud de les beques només es pot realitzar per internet i dins del termini, des del següent enllaç.

Un cop presentada la sol·licitud, el Ministeri l'estudiarà, i fins a principi del mes de setembre del mateix any no comunicarà si s'aprova o es denega.

Segona fase

TOTES les beques aprovades han de confirmar-se durant la segona meitat del mes de setembre (dates a confirmar). Cal tornar a entrar al web de les beques, i modificar, si s'escau:

  • el centre on s'estudiarà
  • el estudis que es cursaran finalment
  • el compte corrent del beneficiari
  • si tot l'anterior és correcte, simplement cal confirmar-ho.

Aquelles beques que no es confirmin quedaran anul·lades.

​Des del Lloro, Serveis de Joventut fem un suport a la tramitació des del 19 de març fins el 10 de maig de 2024. 

Demana cita prèvia

Infografía per tramitar la beca pas a pas

Infografía (pdf - 2916127 bytes)

Altres ajuts d'interés

Ajuts per a activitats d'estiu i extraescolars

Ajuts municipals per a les actviitats d'estiu i extraescolars