Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Desembre 2020

Manipulación y mentira

Carmelo Declara Merino

Novembre 2020

Ya lo decíamos nosotros

Juan Pedro Pérez Castro

Novembre 2020

Emergència climàtica i futur

Jordi Ibern i Tortosa

Novembre 2020

Descorazonados

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Novembre 2020

Municipalismo y bienestar

Carmelo Declara Merino

Octubre 2020

Incomprensibles incerteses

Alba Bou Jordà

Octubre 2020

Una vuelta al cole segura

Juan Pedro Pérez Castro

Octubre 2020

Educació, records i esforç

Jordi Ibern i Tortosa

Octubre 2020

No les "preokupa"

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Octubre 2020

Cuenten con nosotros

Carmelo Declara Merino

Juliol 2020

El Prat creix cap al nord

Juan Pedro Pérez Castro