Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Febrer 2021

No a l'ARE SUD 2, no a malmetre l'entorn

Jordi Ibern i Tortosa

Febrer 2021

Un nuevo desaire a otra propuesta

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Febrer 2021

Es necesario un cambio

Carmelo Declara Merino

Gener 2021

Un Nadal difícil

Alba Bou Jordà

Gener 2021

Marta

Juan Pedro Pérez Castro

Gener 2021

Por fin se acaba el 2020

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Gener 2021

Esperanza

Carmelo Declara Merino

Desembre 2020

Cal algú al volant

Alba Bou Jordà

Desembre 2020

Conquerim els carrers?

Juan Pedro Pérez Castro

Desembre 2020

Per fi tindrem més llum al Prat!

Jordi Ibern i Tortosa

Desembre 2020

Ninguna persiana puede quedar cerrada

Antonio Miguel Ruiz Redondo