Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Juliol 2020

La teva veu a l'Ajuntament (II)

Jordi Ibern i Tortosa

Juliol 2020

Por dignidad y para que no se repita

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Juliol 2020

¡Hasta pronto"

Sandra Patricia Daza Puente

Juny 2020

A l'escola, quan i com?

Alba Bou Jordà

Juny 2020

Reactivar la economía

Juan Pedro Pérez Castro

Juny 2020

La teva veu a l'Ajuntament

Jordi Ibern i Tortosa

Juny 2020

Un disparate, un sinsentido

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Juny 2020

Hacia un nuevo pacto social

Sandra Patricia Daza Puente

Maig 2020

L'Ajuntament no s'atura

Juan Pedro Pérez Castro

Maig 2020

Cap persona pot quedar enrere

Jordi Ibern i Tortosa

Maig 2020

Resistiremos

Antonio Miguel Ruiz Redondo